Boka tid för din kund

Om din kund har en komplicerad livssituation eller många ärenden att reda ut kan du boka en tid till FPA:s telefonservice för kundens del. Boka tid på nätet.

På kundens begäran kan du också kontrollera eller avboka en tid som bokats tidigare. Det är också möjligt att göra detta på nätet.

Du kan boka en tid till FPA för din kund om följande saker är i sin ordning:

Så här bokar du tid för din kund

 
  1. Logga in i tidsbokningssystemet.
  2. Välj punkten Sköt arbetsrelaterade ärenden och välj den organisation för vilken du sköter ärenden.
  3. Godkänn villkoren för att sköta arbetsrelaterade ärenden. Så här försäkrar du att du har kundens tillstånd till att kundens uppgifter behandlas.
  4. Fyll i uppgifterna för bokningen, välj en lämplig tidpunkt för kunden och fyll i kundens person- och kontaktuppgifter.
  5. Bekräfta bokningen.
  6. Kom ihåg att logga ut ur tidsbokningssystemet när du är klar.

Obs.! Boka tid åt en kund i taget. Logga ut och på nytt in i systemet innan du bokar tid åt en annan kund.

Vanliga frågor om tidsbokning

Felsituationer

Om du upptäcker en störning i systemet ska du kontakta FPA:s tekniska support på adressen tekninentuki@kela.fi.

Läs mer