Blanketter, broschyrer och publikationer

Blanketter

Du kan skriva ut ansökningsblanketter som gäller studieförmåner och kontrollanmälan från läroanstalt på sidan Blanketter under Studerande (Privatpersoner). Blanketter kan vid behov också beställas på adressen lomakevarasto@kela.fi. Ange i beställningen beställarens namn, adress samt blanketternas namn/koderna, språk och antal för de blanketter som beställs.

Du hittar blanketterna för läroanstalter och Excel-fakturablanketten för måltidsstöd för studentrestauranger i extranät-tjänsten för läroanstalter.

Du hittar ansökningsblanketterna för måltidsstöd på måltidsstödets sida Ansökan eller sidan Blanketter under Samarbetspartner (Privatpersoner).

Broschyrer

Broschyrer om studieförmånerna (Om Fpa) hittar du på FPA:s webbplats. Broschyrer kan vid behov också beställas på adressen lomakevarasto@kela.fi. Ange i beställningen beställarens namn, adress samt exakt namn, språk och antal för de broschyrer som beställs.

Publikationer

FPA publicerar statistik efter ämne, statistikpublikationer och forskningspublikationer (Om Fpa) som gäller studieförmåner.

Du kan också själv göra statistikrapporter (Om Fpa) enligt variabler som du väljer själv.

Broschyrer, statistik och figurer gällande studiestödet samt statistik över utvecklingen av studiestödet finns på FPA:s sida för studerande (Privatpersoner).