Studiestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studiestöd

Syftet med studiestöd är att trygga din utkomst under studietiden. Till studiestödet hör

Ändringar i studiepenningen och studielånet

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd. Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

Läs mer om de planerade ändringarna.

Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du kontrollera om du kan få studiestöd och till vilket belopp. Allmänna villkor för beviljande av studiestöd är

Studiestöd kan beviljas finländska medborgare och på vissa villkor även andra länders medborgare för studier som avläggs i Finland. Läs mer om de situationer i vilka du kan få studiestöd för studier utomlands.

Villkoren för on studiestöd beviljas varierar beroende på om det är fråga om högskolestudier eller studier på andra stadiet.

Läs mer

Senast ändrad 14.5.2024