Servicebeskrivningar för rehabiliteringstjänsterna

I servicebeskrivningarna anges kvalitetskraven för de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar. Syftet med servicebeskrivningarna är att garantera att klienterna får rehabilitering av hög kvalitet i rätt tid och att säkerställa klienternas rättigheter.

FPA konkurrensutsätter rehabiliteringstjänsterna utifrån servicebeskrivningarna. Servicebeskrivningarna består i regel av en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga och en allmän del som är årsspecifik. I vissa nya servicebeskrivningar finns den allmänna delen och den del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga i samma dokument. Servicebeskrivningarna gäller den tid som fastställts i samband med konkurrensutsättningen.

På de här sidorna presenteras servicebeskrivningarna enligt rehabiliteringsform:

Beakta de lagar som gäller rehabilitering

Serviceproducenten ska följa den lagstiftning och de myndighetsanvisningar som gäller rehabiliteringen. I förteckningen nedan finns den centrala lagstiftning som styr rehabiliteringen.