Servicebeskrivningar för anpassningskurser | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser

Anpassningskurser ordnas för barn, unga och vuxna med olika sjukdomar samt för deras familjer och närmaste anhöriga. Kurserna hjälper rehabiliteringsklienterna och deras familjer att lära sig leva med sjukdomen eller funktionsnedsättningen i fråga.

Servicebeskrivningarna består av två delar som kompletterar varandra; en årsspecifik allmän del och en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga.

Årsspecifika allmänna delar

Allmän del 2020 (pdf)

ADHD/Asperger och autism

ALS

Crohns sjukdom och/eller ulcerös kolit

Diabetes

Personer som genomgått en transplantation

Epilepsi

Hudsjukdomar

Hörselnedsättning

Sällsynta ämnesomsättningssjukdomar

Sällsynta skelettsjukdomar

Sällsynta bindvävssjukdomar

Sjukdomar i andningsorganen

Särskilda språkliga svårigheter

Multi- och rörelsehandikapp, CP-syndrom, Downs syndrom, utvecklingsskada eller utvecklingsstörningar

Multipel skleros (MS)

Minnessjukdomar

Synnedsättning

Reumatiska sjukdomar

Hjärtsjukdomar

Cancersjukdomar

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Sjukdomar i musklerna och det perifera nervsystemet

Vad tycker du om sidan?