Servicebeskrivningar för rehabiliteringskurser - Samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Servicebeskrivningar för rehabiliteringskurser

Rehabiliteringskurser ordnas för barn, unga och vuxna med olika sjukdomar samt för deras familjer och närmaste anhöriga. Kurserna hjälper rehabiliteringsklienterna och deras familjer att lära sig leva med sjukdomen eller funktionsnedsättningen i fråga.

Servicebeskrivningarna består av två delar som kompletterar varandra; en årsspecifik allmän del och en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga.

Årsspecifika allmänna delar

Hjärnskada

AVH (stroke)

 Hjärtsjukdomar

IKKU-kurser

Psykisk hälsa

Multipel skleros (MS)

Närståendevårdare

OPI-kurser

Reumatiska sjukdomar

Rörelsestörningar

Sömnapné

TULES (sjukdomar i rörelseorganen)

Ungas liv

Senast ändrad 23.2.2024

Vad tycker du om sidan?