Servicebeskrivningar för terapi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Terapi

FPA ordnar terapi inom krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi och neuropsykologisk rehabilitering.

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

För klienter inom krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerad terapi. Klienten har rätt till terapi om hans eller hennes sjukdom eller funktionsnedsättning begränsar funktionsförmågan och försvårar vardagen på ett betydande sätt. Terapin kan bestå av individuell terapi eller gruppterapi.

Läs de anvisningar som kompletterar servicebeskrivningen

Servicebeskrivningar

Rehabiliterande psykoterapi

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att stödja och förbättra klientens arbets- eller studieförmåga. Man strävar efter att klienten med hjälp av rehabiliterande psykoterapi ska kunna stanna kvar i eller placera sig i arbetslivet, återgå i arbete eller komma vidare i studierna. 

Neuropsykologisk terapi

Neuropsykologisk rehabilitering syftar till att förbättra eller återställa arbets- eller studieförmågan för att klienten ska kunna göra framsteg i studierna eller slutföra dem, komma ut i eller stanna kvar i arbetslivet eller återgå till arbetet. 

Senast ändrad 26.1.2024

Vad tycker du om sidan?