Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Det här avsnittet innehåller information för producenter av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och för andra intressentgrupper.

FPA ordnar tolktjänst för personer som har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Man kan beviljas tolkning för att man ska kunna arbeta, studera, sköta ärenden och delta i fritidsaktiviteter.

FPA beviljar rätt till tolktjänst och söker fram en lämplig tolk för kundens beställning. Tolkningen tillhandahålls av serviceproducenter som är FPA:s samarbetspartner. FPA väljer serviceproducenterna genom regelbundna konkurrensutsättningar.

Handläggningen av ansökningar om tolktjänst och förmedlingen av tolkar har hos FPA koncentrerats till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger dessutom råd och handledning till kunder. serviceproducenter och andra samarbetspartner.