Visste du att...

År 2019 anlitades tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning av 3 385 personer. Det gjordes 174 000 beställningar, alltså 6 % mera än 2018.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA ordnar tolktjänst för personer som har hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tolkning kan beviljas för arbete, studier, skötsel av ärenden och fritidsaktiviteter.

FPA beviljar rätt till tolktjänst och förmedlar en tolk som lämpar sig för uppdraget i fråga. Tolkningen sköts av serviceproducenter som är FPA:s samarbetspartner.

Avgörandet av ansökningar om rätt till tolktjänst och förmedlingen av tolkar har koncentrerats till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Centret finns i Åbo och betjänar kunder i hela landet.

Centret fungerar också som en rådgivnings- och styrenhet för FPA-serviceställen, kunderna och samarbetspartnerna.

Läs mer