Så här ger du råd i frågor som gäller underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag kan boföräldern eller en annan vårdnadshavare ansöka om underhållsstöd från FPA. När FPA beviljar underhållsstöd börjar FPA också driva in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldige. Obetalda underhållsbidrag kallas underhållsbidragsskuld.

När den underhållsskyldige har underhållsbidragsskuld hos FPA måste den underhållsskyldige betala underhållsbidragen till FPA för att underhållsbidragsskulden ska minska. Så länge som FPA betalar underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag kan den underhållsskyldige inte betala underhållsbidrag direkt till boföräldern.

Den underhållsskyldige kan

  • förhandla med FPA om en betalningsplan
  • ansöka om betalningsbefrielse
  • förhandla med boföräldern och barnatillsyningsmannen om en ändring av underhållsbidragsbeloppet.

Plan för betalning av underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldige inte kan betala hela underhållsbidragsskulden på en gång, kan den underhållsskyldige förhandla med FPA om en betalningsplan.

Uppmana kunden att kontakta FPA:s indrivningscenter (Privatpersoner). Om den underhållsskyldige inte kontaktar Indrivningscentret, överförs skulden till indrivning genom utsökning.

Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldige inte kan betala underhållsbidragsskulden på grund av sin ekonomiska situation, bör du uppmana honom eller henne att söka betalningsbefrielse från FPA. Betalningsbefrielse kan beviljas endast för FPA:s fordran, aldrig för den underhållsbidragsfordran som tillhör barnet.

Exempel

Det överenskomna underhållsbidragsbeloppet är 200 euro per månad, men den underhållsskyldige betalar inte underhållsbidraget. FPA beviljar barnet underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag. Den underhållsskyldige står i skuld till både FPA och barnet. FPA:s andel av skulden (statens fordran) är summan av de utbetalda underhållsstöden. Skillnaden mellan 200 euro och underhållsstödet är barnets fordran. Den underhållsskyldige kan ansöka om betalningsbefrielse endast från FPA:s fordran.

Den underhållsskyldige kan ansöka om betalningsbefrielse om han eller hon är tillfälligt insolvent. Om betalningssvårigheterna fortgår en längre tid kan det bli aktuellt att ändra underhållsbidragsbeloppet. Uppmana föräldrarna att kontakta barnatillsyningsmannen i hemkommunen för att avtala om underhållsbidraget.

Närmare information om underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse finns på webbsidorna för privatpersoner.

Läs mer