Om du har spärrmarkering

Vi rekommenderar att du sköter dina ärenden genom att ringa till oss eller via e-tjänsten.

E-tjänsten

Du kan sköta dina ärenden både enkelt och skyddat i e-tjänsten. Logga in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder. Du ser alla dina uppgifter i e-tjänsten.

Per telefon

Genom att ringa servicenumret 020 635 3500 vardagar kl. 9–16 får du svar på dina frågor. Servicenumret betjänar även på finska och engelska.

På serviceställena

Servicestället kundservice ser inte dina uppgifter om du har en spärrmarkering. Då kontaktas du senare av FPA:s enhet som har hand om kunder med spärrmarkering. Du kan ändå sköta dina ärenden på serviceställenas och servicepunkternas kunddatorer.

På bokad tid

Om du har en spärrmarkering lönar det sig inte att boka tid. FPA:s kundservice ser inte dina uppgifter. 

Spärrmarkering överförs med kontaktuppgifter

Om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  besluta om, att personens uppgifter om hemkommun och bostad samt adress får utlämnas från befolkningsdatasystemet enbart till särskilda myndigheter. De myndigheter som får personens kontaktuppgifter får också information om spärrmarkeringen.