Terapi
 

För dig som omfattas av krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerade terapier. Du kan ha rätt till terapi om din sjukdom eller funktionsnedsättning begränsar din funktionsförmåga och försvårar vardagen avsevärt.

Utifrån din rehabiliteringsplan beviljar FPA i regel terapi för ett år eller för högst 3 år i taget. Terapin kan bestå av individuell terapi eller gruppterapi.

FPA ordnar fysioterapi, ergoterapi, talterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, multidisciplinär gruppterapi, dagrehabilitering och psykoterapi, som också kan omfatta familjeterapi.

Terapi hemma, i skolan eller på daghemmet

Du kan få terapi i din vardagsmiljö, till exempel hemma, i skolan eller på daghemmet. Dina anhöriga eller närstående får i regel handledning i samband med terapibesöken.

Terapin kan indelas i perioder och olika terapiformer kan kombineras efter behov. Du kan också ta en paus i din terapi och vid behov återuppta den senare. Inom individuell terapi kan du också pröva på olika motionsformer eller fritidsaktiviteter som stöder rehabiliteringen.