Så här ansöker du krävande medicinsk rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om krävande medicinsk rehabilitering

 1. Besök en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. När du har fått en rehabiliteringsplan där ditt rehabiliteringsbehov framgår kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.
 2. Bifoga den rehabiliteringsplan från den offentliga hälso- och sjukvården där du rekommenderas rehabilitering. I stället för rehabiliteringsplanen kan du också bifoga ett läkarutlåtande B, förutsatt att utlåtandet innehåller de uppgifter som ska ingå i en rehabiliteringsplan.
 3. Skicka ansökan i MittFPA. En vårdnadshavare kan ansöka om rehabilitering för ett minderårigt barns räkning i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Om du ansöker om rehabilitering för ett barn, gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Sjukdom och rehabilitering – Rehabilitering – gör ansökan. Välj förmånen Krävande medicinsk rehabilitering.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   En ansökan som gäller ett barn kan skickas i MittFPA, om barnet har egna nätbankskoder. Om barnet är under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift på ansökan.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Om det behövs kan FPA kalla dig till intervju.
 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Än så länge kan vårdnadshavaren inte se beslut som barnet fått. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig.

Ansökningstid

FPA kan bevilja rehabilitering och ersätta rehabiliteringskostnaderna tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan kostnaderna för rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?