Tolkning under utlandsresa

 

FPA ordnar tolkning även för utlandsresor. Du kan få tolkning för en utlandsresa om du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Resan ska anknyta till ditt normala liv, studier eller arbete. För att tolktjänst ska kunna ordnas förutsätts det alltid, även under en utlandsresa, att du känner till ditt behov av tolkning på förhand.

Ansök om rätt till tolkning och beställ tolk för utlandsresa i god tid före resan. Från och med 2.1.2020 kan du ansöka och beställa tolk samtidigt och med samma ansökningsblankett.

Om du gör en endagsresa till ett grannland

Du behöver inte ansöka om rätt till tolkning under utlandsresa om du gör en endagsresa till Finlands grannländer eller åker på en kryssning som varar under ett dygn. En sådan resa är jämförbar med en resa inom landet.

För resor på högst 2 veckor

Du kan beviljas tolkning för en utlandsresa för högst 2 veckor. Du kan beviljas tolkning för en längre tid endast om behovet av tolkning under resan ansluter sig till arbete eller studier eller du har någon annan motiverad orsak.

Utlandsresa och tolklista

Om du har en personlig tolklista strävar man till att anlita en tolk som är med på listan.

Europeiskt sjukvårdskort

Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka utomlands får du sjukvård i EU- och EES-länderna och Schweiz till samma pris som landets invånare om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Läs mer