Betalningsförbindelser inom det grundläggande utkomststödet

En betalningsförbindelse är en handling som innebär att FPA förbinder sig att på dina vägnar helt eller delvis betala kostnaderna för en produkt eller tjänst. Den som tar emot en betalningsförbindelse (t.ex. ett apotek eller en mataffär) fakturerar FPA för kostnaderna. En betalningsförbindelse är ett alternativ till utbetalning av utkomststöd till kontot. Meddela behovet av betalningsföbindelse på blanketten under övriga upplysningar.

En betalningsförbindelse kan beviljas dig eller dina familjemedlemmar. Betalningsförbindelsen skickas per post tillsammans med beslutet. En betalningsförbindelse som du får för inköp av läkemedel skickas elektroniskt direkt till apoteket.

Det står på betalningsförbindelsen hur länge den gäller.

Betalningsförbindelser kan beviljas för följande utgifter:

 • livsmedel
  • hör till grunddelen och minskar beloppet av det grundläggande utkomststöd som betalas in på ditt konto
 • läkemedelskostnader
 • kostnader för glasögon
 • resekostnader
  • resekostnader i anslutning till umgänge med barn
  • resekostnader som hänför sig till den offentliga hälso- och sjukvården
  • resekostnader på grund av anskaffning av nödvändiga handlingar
 • utgifter för anskaffning av viktiga handlingar
  • pass, identitetskort eller någon annan nödvändig handling
 • flyttkostnader
 • hyresgaranti.

Så här använder du en betalningsförbindelse

Du måste styrka din identitet när du använder en betalningsförbindelse. Utöver betalningsförbindelsen kan du också använda egna pengar. Inga växelpengar betalas tillbaka när man använder betalningsförbindelser.

Läs mer