Beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet (till exempel utgifter för mat och kläder). Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem.

År 2022 är grunddelens belopp 514,82 euro/mån. för personer som bor ensamma. I tabellen kan du se hur man räknar ut grunddelen för andra än för ensamstående.

  Grunddel euro/mån.
Grunddelens belopp år 2022
Ensamstående utan barn 514,82
Personer över 18 år som bor i gemensamt hushåll (85% av grunddelen för ensamstående) 437,60
Ensamförsörjare (grunddelen för ensamstående + 14%) 586,89
Personer över 18 år som bor hos sin förälder/sina föräldrar (73% av grunddelen för ensamstående) 375,82

Barn i åldern 10-17 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (70 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (65 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (60 % av grunddelen för ensamstående)

 

360,37

334,63

308,89

Barn under 10 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (63 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (58 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (53 % av grunddelen för ensamstående)

 

324,34

298,60

272,85

 

Grunddelens belopp bestäms i lagen om utkomststöd. Beloppen justeras årligen enligt folkpensionsindex.