Beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet (till exempel utgifter för mat och kläder). Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem.

År 2021 är grunddelens belopp 504,06 euro/mån. för personer som bor ensamma. I tabellen kan du se hur man räknar ut grunddelen för andra än för ensamstående.

  Grunddel euro/mån.
Grunddelens belopp år 2021
Ensamstående utan barn 504,06
Personer över 18 år som bor i gemensamt hushåll (85% av grunddelen för ensamstående) 428,45
Ensamförsörjare (grunddelen för ensamstående + 14%) 574,63
Personer över 18 år som bor hos sin förälder/sina föräldrar (73% av grunddelen för ensamstående) 367,96

Barn i åldern 10-17 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (70 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (65 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (60 % av grunddelen för ensamstående)

 

352,84

327,64

302,44

Barn under 10 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (63 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (58 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (53 % av grunddelen för ensamstående)

 

317,56

292,35

267,15

 

Grunddelens belopp bestäms i lagen om utkomststöd. Beloppen justeras årligen enligt folkpensionsindex.