Beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet (till exempel utgifter för mat och kläder). Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem.

År 2020 är grunddelens belopp 502,21 euro/mån. för personer som bor ensamma. I tabellen kan du se hur man räknar ut grunddelen för andra än för ensamstående.

  Grunddel euro/mån.
Grunddelens belopp år 2020
Ensamstående utan barn 502,21
Personer över 18 år som bor i gemensamt hushåll (85% av grunddelen för ensamstående) 426,88
Ensamförsörjare (grunddelen för ensamstående + 10%) 572,52
Personer över 18 år som bor hos sin förälder/sina föräldrar (73% av grunddelen för ensamstående) 366,61

Barn i åldern 10-17 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (70 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (65 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (60 % av grunddelen för ensamstående)

 

351,55

326,44

301,33

Barn under 10 år

  • 1:a barnet i syskonskaran (63 % av grunddelen för ensamstående)
  • 2:a barnet i syskonskaran (58 % av grunddelen för ensamstående)
  • 3:e barnet i syskonskaran, och för varje ytterligare barn (53 % av grunddelen för ensamstående)

 

316,55

291,28

266,17

 

Grunddelens belopp bestäms i lagen om utkomststöd. Beloppen justeras årligen enligt folkpensionsindex.