Justering av det grundläggande utkomststödet hos FPA

FPA justerar det grundläggande utkomststödet om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på beloppet.

Du kan lämna ditt meddelande om förändringar via e-tjänsten eller med blanketten för Ansökan om grundläggande utkomststöd (TO1r).

Om det grundläggande utkomststödet justeras kan beloppet bli lägre eller högre än tidigare.

Om beloppet blir mindre efter en justering (t.ex. för att inkomsterna har ökat) kommer det utkomststöd som har betalats till för stort belopp att dras av från de betalningsposter som inte ännu har betalats ut. Om du har fått för mycket i utkomststöd återkrävs beloppet alltså inte, utan minskningen av utkomststödet syns i kommande utbetalningar. FPA kontaktar dig vid behov innan utkomststödet justeras.

Exempel

Marikas lön är 900 euro/mån. efter skatt. Hennes hyra är 600 euro/mån. Bostadsbidraget är 312 euro/mån. Som utgift beaktas hennes arbetsresebiljett som kostar 174 euro i månaden. Hennes utkomststöd uppgår till 203,21 euro/mån.

Utkomststödet har betalats till slutet av april. Hon ansöker om utkomststöd för maj månad. Samtidigt meddelar hon att hon fick en extra bonus på 120 euro utöver lönen i april. Eftersom den summan inte beaktades när utkomststödet för april räknades ut läggs den till som inkomst för maj månad. I maj får hon därför endast 83,21 euro i utkomststöd.

Siffrorna i exemplet är enligt nivån för år 2018.

Om en justering leder till att beloppet av ditt utkomststöd stiger kommer betalningen att vara på ditt konto inom två bankdagar.

I fråga om förändringar i familjesituationen görs justeringen från och med den dag då förändringen skedde.

Ibland får FPA uppgifter om förändringar i dina förhållanden eller i ditt behov av utkomststöd från något annat håll. Till exempel kan hyresvärdar underrätta FPA om hyreshöjningar.

Om justeringen av utkomststödet i sådana fall leder till att beloppet av ditt utkomststöd kommer att ändras kontaktar FPA dig.

Läs mer