Meddela förändringar i livssituationen

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att utkomststödet kan betalas till rätt belopp.

Meddela FPA omedelbart om

 • det sker förändringar i din eller din familjs disponibla inkomster
 • det sker förändringar i din eller din familjs disponibla tillgångar
 • det sker förändringar som har betydelse för sådana förmåner som du eller din familj har ansökt om eller som redan betalas ut
 • det sker förändringar i din eller din familjs utgifter
 • du byter bostad eller flyttar bort från en bostad för vilken grundläggande utkomststöd har beviljats
 • jobbsökning avslutas, antingen i fråga om dig eller en familjemedlem i åldern 17–64 år
 • du ingår äktenskap eller skiljer dig
 • du inleder ett samboförhållande eller samboförhållandet upphör
 • det sker andra förändringar i familjen (till exempel vad gäller antalet familjemedlemmar eller underhållsskyldiga)
 • du tas in på en institution för mer än 30 dagar (t.ex. på ett sjukhus)
 • du åker utomlands för mer än en vecka.

Du kan meddela förändringar via e-tjänsten, på blanketten för Ansökan om grundläggande utkomststöd (TO1r), per telefon eller på FPA-serviceställen.

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att utkomststödet betalas till dig på felaktiga grunder eller med fel belopp. Om du har fått för mycket i utkomststöd kan det leda till att beloppet av kommande utbetalningar blir mindre.

Kontrollera också hur en förändring i din livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Vanliga frågor