Utbetalning av grundläggande utkomststöd

I regel betalar FPA in det grundläggande utkomststödet på det konto som uppgetts av den sökande eller av en person som den sökande har befullmäktigat.

Grundläggande utkomststöd betalas ut den första bankdagen i månaden. Om ditt utkomststöd inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen betalas det ut i samband med att beslutet fattas. I så fall är beloppet på ditt bankkonto inom 2 bankdagar.

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande handläggs den samma vardag som den inkommit till FPA eller vardagen därpå. Betalningen är på kontot inom 2 bankdagar efter att beslutet fattats. I brådskande fall kan kunden också få en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel. En betalningsförbindelse som är avsedd för läkemedel överförs direkt från FPA till apoteket. En betalningsförbindelse som är avsedd för livsmedel kan avhämtas från det närmaste av FPA:s serviceställen eller enligt överenskommelse t.ex. från kommunens socialbyrå.

I brådskande fall ska kunden ringa FPA eller besöka FPA-serviceställen och ange skälen till att ärendet brådskar. Brådskande fall är det till exempel fråga om när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som man inte har kunnat förbereda sig på.

Utbetalning i flera omgångar

Det grundläggande utkomststödet betalas i regel ut i sin helhet på en gång.

Det är också möjligt att dela upp utbetalningen i två eller fyra lika stora delar. Betalningsdagarna är den 1:a, 9:e, 16:e och 23:e dagen i månaden. Den första posten betalas alltid ut den första bankdagen i månaden. Betalningsdagarna för de övriga posterna tidigareläggs om betalningsdagen råkar infalla på ett veckoslut eller på en helgdag.

Den som vill ha betalningen i flera poster måste avtala om detta för minst en månad åt gången. Kontakta i så fall FPA-serviceställen eller FPA:s telefontjänst. Det minsta belopp som kan delas upp på flera betalningsposter är 80 euro.

Övriga betalningsmottagare

Grundläggande utkomststöd betalas till en intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig om domstolen eller förmyndarmyndigheten har förordnat en intressebevakare för att sköta dina ekonomiska ärenden.

I samband med det grundläggande utkomststödet kan hyran betalas direkt till hyresvärden med din fullmakt. Räkningar kan också betalas direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller ett försäkringsbolag. Meddela i samband med ansökan om du önskar det. Läs mer om betalning av räkningar.

Läs mer