Lapsilisän maksaminen hyvinvointialueelle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lapsilisän maksaminen hyvinvointialueelle

Hyvinvointialue voi tehdä esityksen, että Kela maksaa lapsilisän hyvinvointialueelle. Esityksen voi tehdä seuraavilla perusteilla:

 • Lapsi on hyvinvointialueen kustantamassa laitos- tai perhehoidossa, joka kestää yli 1 kuukauden (lapsilisälain 11. pykälän 1. momentti).
 • Erityisen painavasta syystä, kun lapsen etu niin vaatii (lapsilisälain 12. pykälän 2. momentti). Erityisen painavia syitä ovat esimerkiksi lapsen elatuksen tai asumisen vaarantuminen.
 • Henkilö, jolle lapsilisää maksetaan, saa hyvinvointialueen järjestämää tehostettua palveluasumista, perhehoitoa, laitoshoitoa tai laitospalvelua (asiakasmaksulain 14. pykälä).

Huomaa, että hyvinvointialue voi tehdä maksuvaatimuksen ainoastaan maksussa olevasta lapsilisästä. Lapsilisä maksetaan yleensä isälle, äidille tai muulle huoltajalle. Maksuvaatimus tehdään sen henkilön henkilötunnuksella, kenelle etuus maksetaan.

Jos lapsilisä on maksettu perhehoitajalle

Jos Kela on maksanut lapsilisää perhehoitajalle, jolta lapsi siirtyy hyvinvointialueen kustantamaan laitoshoitoon, hyvinvointialue ei voi vaatia perhehoitajalle maksetun lapsilisän siirtämistä suoraan itselleen.

Kun lapsi siirtyy pois perhehoidosta, Kela lopettaa lapsilisän maksamisen perhehoitajalle ja lapsen huoltajan on haettava lapsilisää itselleen. Sen jälkeen hyvinvointialue voi tehdä maksuvaatimuksen lapsilisästä. Hyvinvointialue tekee maksuvaatimuksen huoltajan henkilötunnuksella.

Tarvittaessa hyvinvointialue voi kehottaa lapsen huoltajaa hakemaan lapsilisää. 

Lue lisää lapsilisästä (Henkilöasiakkaat-osio).

Näin teet maksuvaatimuksen lapsilisästä

Peruste: Lapsi on laitos- tai perhehoidossa tai erityisen painava syy

 • Tee maksuvaatimus lomakkeella Hyvinvointialueen esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 (pdf).
 • Toinen vaihtoehto on, että kirjoitat vapaamuotoisen maksuvaatimuksen, jossa on
  • lapsilisän saajan tai lapsen vanhemman nimi ja henkilötunnus
  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (lapsilisälain 11. pykälä 1. momentti tai lapsilisälain 12. pykälä 2. momentti)
  • sen hyvinvointialueen tiedot, jolle tuki maksetaan
  • asiaa hoitavan nimi ja puhelinnumero
  • ajanjakso, jota vaatimus koskee.

Allekirjoita lomake ja postita se osoitteeseen Kansaneläkelaitos, PL 10, 00056 KELA. 

Tee maksuvaatimus viimeistään 2 viikkoa ennen lapsilisän maksupäivää. Lapsilisän maksupäivä on kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai niiden jälkeisenä päivänä (esim. maanantaina), lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä soittamalla Kelan viranomaislinjalle.

Peruste: Lapsen huoltaja on laitos- tai perhehoidossa

Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa

 • Tarvitset kirjautumiseen
 • Klikkaa aloitussivun yläpalkista kohtaa Siirry Maksuvaatimuksiin.
 • Lisää maksuvaatimuksen tiedot. Tarkemmat ohjeet tietojen lisäämiseen löydät Kelmun aloitussivun yläosan kohdasta Käyttöohjeet.

Kelmussa voit tehdä maksuvaatimuksen, kun se perustuu asiakasmaksulain 14. pykälään tai toimeentulotukilain 23. pykälään. 

Voit tehdä maksuvaatimuksen myös 

Allekirjoita maksuvaatimus ja postita se osoitteeseen Kansaneläkelaitos, PL 10, 00056 KELA. 

Tee maksuvaatimus vähintään 2 viikkoa ennen lapsilisän maksupäivää. Lapsilisän maksupäivä on kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä (esim. maanantaina), lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä soittamalla Kelan viranomaislinjalle.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.4.2023