Koulutustallenteet aiheittain | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

AnkkuriKuntoutus 

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti Kelan kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Videolla kerrotaan kuntoutuksen tavoitteiden asettamisesta ja aikatauluttamisesta, ICF-viitekehyksen ja GAS-menetelmän käytöstä Kelan kuntoutuksessa sekä omakuntoutuksesta.

Katso koulutusvideo, pituus 31 min 25 s, tekstitetty (Youtube)

Seminaari on suunnattu fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia asiakkaita.

Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien Tules-etäkuntoutuskurssi on Kelan ensimmäinen moniammatillinen kuntoutuspalvelu, joka järjestetään kokonaan etäkuntoutuksena. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja turvallista etäkuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Asiakkaat ohjautuvat Tules-etäkuntoutuskurssille lääkärinlausunnon sijaan fysioterapeutin suosituslomakkeella.

Verkkoseminaarissa esittelemme kurssin sisällön, kohderyhmän sekä käytännön ohjeet fysioterapeuteille kurssille ohjaamisesta.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on suunnattu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten parissa.

Seminaarissa syvennytään lasten kuntoutukseen ja siihen, miten voimme yhdessä sujuvoittaa lasten kuntoutuspolkuja ja turvata perheiden toimeentuloa lapsen sairastaessa.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on suunnattu nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Seminaarissa rakennamme työkykypolkuja nuorille ja nuorille aikuisille. Keskitymme nuorille suunnattuihin ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin sekä sairastamisen ja kuntoutuksen aikaiseen toimeentuloon.

Katso seminaarin tallenteet:

Katso myös yhteenvedot:

Seminaari on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollossa, psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa työskenteleville, jotka hoitavat ja ohjaavat mielenterveyden häiriöihin sairastuneita. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Seminaarissa kerrotaan, miten Kelan kuntoutus voi tukea mielenterveyden häiriöön sairastuneen työ- ja toimintakykyä ja miten Kela tukee toimeentuloa sairauden ja kuntoutuksen aikana.

Katso seminaarin tallenteet:

Alkusanat, pituus 9 min 9 s, tekstitetty (Youtube). Sari Mikkola, projektipäällikkö, Kela.

Sairauden alkuvaiheessa

Sairauden jatkuessa

Sairauden pitkittyessä

Seminaari on tarkoitettu kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmien parissa työskenteleville. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ohjaavat asiakkaita Kelan kuntoutuspalveluihin. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet

Koulutusvideot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille sote-toimijoille, jotka ohjaavat neuropsykiatrisia häiriöitä sairastavia asiakkaita. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat. 

Koulutuksissa kerrotaan neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvästä Kelan kuntoutuksesta.

Katso koulutusvideot:

Koulutusvideo on tarkoitettu esimerkiksi sote-palvelujen ja oppilaitosten henkilökunnalle. 

Videolla esitellään nuoren kuntoutusraha ja avataan tilanteita, jotka voivat vaikuttaa nuoren kuntoutusrahan maksamiseen.

Katso koulutusvideo, pituus 5 min 36 s, tekstitetty (Youtube)

AnkkuriSairastamisen tuet 

Seminaari on suunnattu yleis-, työterveys- ja erikoissairaanhoidon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille, jotka työssään kohtaavat nuoria ja nuoria aikuisia ja arvioivat heidän opiskelu- ja työkykyään.

Verkkoseminaarissa pohditaan opiskelu- ja työkyvyn varhaisen tunnistamisen ja tukemisen merkitystä unohtamatta toimivia hoito- ja kuntoutuspolkuja. Tarjolla on lisäksi tietoa erityisesti nuorille suunnatuista palveluista sekä Kelan ja työeläkevakuuttajien mahdollisuuksista tukea nuorten pääsyä tai palaamista työhön tai opiskelemaan.

Puhujina seminaarissa ovat Kelan, Työterveyslaitoksen, YTHS:n, Kevan, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Terapiat etulinjaan -toimintamallin asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu yleis-, työterveys- ja erikoissairaanhoidon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan, Pirkanmaan syöpäyhdistyksen, Varman ja TAYSin asiantuntijat.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö on työhönpaluun tukemisessa tärkeää. Entä mikä on Kelan ja työeläkevakuuttajien rooli?  Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, milloin on sopiva aika työhön paluulle lääkärin näkökulmasta ja miten Kela ja työeläkevakuuttajat voivat tukea työhön paluuta, kun se on oikea-aikaista. 

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu taloushallinnon asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Seminaarissa käydään läpi perusasiat sairaus- ja tartuntatautipäivärahasta.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 21 min 43 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutusvideo on tarkoitettu työterveyshuollolle, muille terveydenhuollon toimijoille ja työnantajille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa kerrotaan osasairauspäivärahan perusteista ja siitä, millaisiin tilanteisiin osasairauspäiväraha soveltuu. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan 1.1.2023 ja 1.4.2023 voimaan tulleista muutoksista.

Katso koulutusvideo, pituus 10 min 55 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutusvideo on tarkoitettu työterveyshuollolle, muille terveydenhuollon toimijoille ja työnantajille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Sairauspäivärahan tarkistuspisteiden avulla voidaan tukea varhaista työkyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämistä sekä työhön paluuta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa tarkistuspisteistä ja niiden merkityksestä työkyvyn tukemisessa.

Katso koulutusvideo, pituus 9 min 33 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa kerrotaan, mikä on sähköinen lausunto ja miksi lausunnot kannattaa lähettää Kelaan sähköisesti. 

Katso koulutusvideo, pituus 19 min 23 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa näytetään, miten sähköinen B-lausunto täytetään.

Katso koulutusvideo, pituus 6 min 5 s, tekstitetty (Youtube).

 

AnkkuriAnkkuriVammaistuet

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti lausuntoja laativille tahoille terveydenhuollossa.

Videolla kerrotaan, mitä tietoja Kela tarvitsee terveydenhuollolta alle 16-vuotiaan vammaistukihakemuksen ratkaisemiseksi.

Katso koulutusvideo, pituus 11 min 28 s, tekstitetty (Youtube)

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti vammaisetuuksiin lausuntoja laativille tahoille.

Videolla kerrotaan, mitä tietoja Kela tarvitsee terveydenhuollolta 16 vuotta täyttäneen vammaistukihakemuksen ja eläkettä saavan hoitotukihakemuksen ratkaisemiseksi.

Katso koulutusvideo, pituus 13 min 57 s, tekstitetty (Youtube)

Video on suunnattu erityisesti sote-ammattilaisille, jotka ohjaavat asiakkaita eläkettä saavan hoitotuen hakemisessa sekä laativat arvioita tai lausuntoja hoitotukihakemuksen liitteeksi.

Katso koulutusvideo, pituus 18 min, tekstitetty (Youtube)

 

Lääkekorvaukset

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) järjesti apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle suunnatun verkkoseminaarin, jossa käsiteltiin vuoden 2024 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mahdollistamaa biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa käytännön näkökulmasta. Kelan puheenvuoron seminaarissa piti yliproviisori Jaana Harsia-Alatalo, joka kertoi biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta ja lääkekorvauksista.

Tilaisuuden tallenne ja materiaalit

Katso tilaisuuden tallenne, pituus 1 h 16 min 53 s (Youtube):

Tutustu myös

Ohjelma

  • Webinaarin avaus - Tiina Kuosa, Fimea
  • Biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisuus - Jukka Sallinen, Fimea
  • Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon hyvät toimintatavat apteekissa - Tommi Rantalainen, Fimea
  • Biologisten lääkkeiden lääkevaihto ja lääkekorvaukset - Jaana Harsia-Alatalo, Kela
  • Kysymykset

 

Työttömyysturva, yleinen asumistuki ja toimeentulotuki

Verkkoseminaarissa vuokranantajille kävimme läpi ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät Kelan ja vuokranantajien väliseen yhteistyöhön, kuten ajankohtaisista muutoksista Kelan maksamiin asumista turvaaviin etuuksiin, eli yleiseen asumistukeen ja perustoimeentulotukeen, sekä Kelan uudesta asiointipalvelusta vuokranantajille. 

Katso seminaarin tallenteet:

Tutustu seminaarin materiaaliin (pdf).

Tutustu myös vuokranantajille suunnattuihin verkkosivuihin.

Seminaari on suunnattu esimerkiksi sosiaalipalveluiden, työllisyyspalveluiden, kotoutumispalveluiden ja nuorten palveluiden työntekijöille sekä terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille ja lastenvalvojille. Tavoitteena on sujuvoittaa yhteistyötä ja tukea kumppanien työtä. 

Seminaarissa kerromme työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen vuoden 2024 etuusmuutoksista ja siitä, milloin muutokset tulevat voimaan ja miten ne vaikuttavat asiakkaiden tilanteisiin.

Katso seminaarin tallenteet:

Tutustu seminaarin materiaaliin (pdf).

Tutustu myös sosiaaliturvan muutoksia koskeviin tiedotteisiin.

Seminaari on tarkoitettu sosiaalihuollon asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat Kelan ja Verohallinnon asiantuntijat.

Seminaarissa käsitellään sähkövähennystä, sähkötukea ja toimeentulotuessa hyväksyttäviä sähkömenoja.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 23 min 5 s, tekstitetty (Youtube).

 

AnkkuriMonialainen asiakasyhteistyö 

Seminaari on tarkoitettu ammattilaisille, jotka tekevät monialaista yhteistyötä esimerkiksi sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa ja työllisyyspalveluissa. Seminaarista on hyötyä myös esihenkilöille ja tietosuojavastaaville, jotka ohjeistavat organisaationsa henkilöstöä tiedonvaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kouluttajina toimivat Kelan, Hyvil Oy:n ja Kymenlaakson hyvinvointialueen asiantuntijat.

Verkkoseminaarissa keskusteltiin tiedonvaihdon periaatteista monialaisessa yhteistyössä, esiteltiin uusi yleinen suostumuslomake ja kuultiin käytännön arjen esimerkkejä tiedonvaihdon haasteista.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 19 min 57 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutus on suunnattu erityisesti järjestöille, seurakunnille ja muille tahoille, jotka auttavat ukrainalaisia Suomessa. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Ukrainasta on paennut Suomeen useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suurimmalla osaa sotaa paenneista Kela-asiakkuus tulee ajankohtaiseksi vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Kela haluaa olla mukana varmistamassa, että Ukrainan sotaa paenneet henkilöt pääsevät siirtymään mahdollisimman sujuvasti vastaanottokeskusten palveluista kotoutumispalveluiden ja asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. 

Katso seminaarin tallenne, pituus 46 min 49 s, tekstitetty (Youtube).

 

Sivu päivitetty 20.6.2024