Koulutustallenteet aiheittain | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutus

Seminaari on suunnattu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten parissa. 

Seminaarissa syvennytään lasten kuntoutukseen ja siihen, miten voimme yhdessä sujuvoittaa lasten kuntoutuspolkuja ja turvata perheiden toimeentuloa lapsen sairastaessa.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on suunnattu nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Seminaarissa rakennamme työkykypolkuja nuorille ja nuorille aikuisille. Keskitymme nuorille suunnattuihin ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin sekä sairastamisen ja kuntoutuksen aikaiseen toimeentuloon. 

Katso seminaarin tallenteet:

Katso myös yhteenvedot:

Seminaari on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollossa, psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa työskenteleville, jotka hoitavat ja ohjaavat mielenterveyden häiriöihin sairastuneita. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Seminaarissa kerrotaan, miten Kelan kuntoutus voi tukea mielenterveyden häiriöön sairastuneen työ- ja toimintakykyä ja miten Kela tukee toimeentuloa sairauden ja kuntoutuksen aikana.

Katso seminaarin tallenteet:

Alkusanat, pituus 9 min 9 s, tekstitetty (Youtube). Sari Mikkola, projektipäällikkö, Kela.

Sairauden alkuvaiheessa

Sairauden jatkuessa

Sairauden pitkittyessä

Seminaari on tarkoitettu kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmien parissa työskenteleville. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ohjaavat asiakkaita Kelan kuntoutuspalveluihin. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Katso seminaarin tallenteet

Koulutusvideo on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille sote-toimijoille, jotka ohjaavat neuropsykiatrisia häiriöitä sairastavia asiakkaita. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat. 

Koulutuksessa kerrotaan neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvästä Kelan kuntoutuksesta.

Katso koulutusvideot:

Koulutusvideo on tarkoitettu esimerkiksi sote-palvelujen ja oppilaitosten henkilökunnalle. 

Videolla esitellään nuoren kuntoutusraha ja avataan tilanteita, jotka voivat vaikuttaa nuoren kuntoutusrahan maksamiseen.

Katso koulutusvideo, pituus 5 min 36 s, tekstitetty (Youtube)

 

Sairastamisen tuet

Seminaari on tarkoitettu yleis-, työterveys- ja erikoissairaanhoidon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan, Pirkanmaan syöpäyhdistyksen, Varman ja TAYSin asiantuntijat.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö on työhönpaluun tukemisessa tärkeää. Entä mikä on Kelan ja työeläkevakuuttajien rooli?  Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, milloin on sopiva aika työhön paluulle lääkärin näkökulmasta ja miten Kela ja työeläkevakuuttajat voivat tukea työhön paluuta, kun se on oikea-aikaista. 

Katso seminaarin tallenteet:

Seminaari on tarkoitettu taloushallinnon asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Seminaarissa käydään läpi perusasiat sairaus- ja tartuntatautipäivärahasta.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 21 min 43 s, tekstitetty (Youtube).
 

Koulutusvideo on tarkoitettu työterveyshuollolle, muille terveydenhuollon toimijoille ja työnantajille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa kerrotaan osasairauspäivärahan perusteista ja siitä, millaisiin tilanteisiin osasairauspäiväraha soveltuu. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan 1.1.2023 ja 1.4.2023 voimaan tulleista muutoksista.

Katso koulutusvideo, pituus 10 min 55 s, tekstitetty (Youtube).
 

Koulutusvideo on tarkoitettu työterveyshuollolle, muille terveydenhuollon toimijoille ja työnantajille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Sairauspäivärahan tarkistuspisteiden avulla voidaan tukea varhaista työkyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämistä sekä työhön paluuta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa tarkistuspisteistä ja niiden merkityksestä työkyvyn tukemisessa.

Katso koulutusvideo, pituus 9 min 33 s, tekstitetty (Youtube).
 

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa kerrotaan, mikä on sähköinen lausunto ja miksi lausunnot kannattaa lähettää Kelaan sähköisesti. 

Katso koulutusvideo, pituus 19 min 23 s, tekstitetty (Youtube).
 

Koulutusvideo on tarkoitettu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Koulutuksessa näytetään, miten sähköinen B-lausunto täytetään.

Katso koulutusvideo, pituus 6 min 5 s, tekstitetty (Youtube).
 

Työttömyysturva, yleinen asumistuki ja toimeentulotuki

Verkkoseminaarissa kerroimme työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen vuoden 2024 etuusmuutoksista ja siitä, milloin muutokset tulevat voimaan ja miten ne vaikuttavat asiakkaiden tilanteisiin.

Seminaari oli suunnattu sosiaalipalveluiden, työllisyyspalveluiden, kotoutumispalveluiden ja nuorten palveluiden työntekijöille sekä terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille, lastenvalvojille jne. Tavoitteena on sujuvoittaa yhteistyötä ja tukea kumppanien työtä. Juontajana toimi Saara Salonen.

Katso seminaarin tallenteet:

Katso kaikki tallenteet soittolistana: Kelan perusturvaetuuksien muutokset 2024, pituus 1 h 40 min 30 sek, tekstitetty (YouTube) 

Tutustu seminaarin materiaaliin (pdf).

Tutustu myös sosiaaliturvan muutoksia koskeviin tiedotteisiin.

Seminaari on tarkoitettu sosiaalihuollon asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat Kelan ja Verohallinnon asiantuntijat.

Seminaarissa käsitellään sähkövähennystä, sähkötukea ja toimeentulotuessa hyväksyttäviä sähkömenoja.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 23 min 5 s, tekstitetty (Youtube).

 

Monialainen asiakasyhteistyö

Seminaari on tarkoitettu ammattilaisille, jotka tekevät monialaista yhteistyötä esimerkiksi sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa ja työllisyyspalveluissa. Seminaarista on hyötyä myös esihenkilöille ja tietosuojavastaaville, jotka ohjeistavat organisaationsa henkilöstöä tiedonvaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kouluttajina toimivat Kelan, Hyvil Oy:n ja Kymenlaakson hyvinvointialueen asiantuntijat.

Verkkoseminaarissa keskusteltiin tiedonvaihdon periaatteista monialaisessa yhteistyössä, esiteltiin uusi yleinen suostumuslomake ja kuultiin käytännön arjen esimerkkejä tiedonvaihdon haasteista.

Katso seminaarin tallenne, pituus 1 h 19 min 57 s, tekstitetty (Youtube).

Koulutus on suunnattu erityisesti järjestöille, seurakunnille ja muille tahoille, jotka auttavat ukrainalaisia Suomessa. Kouluttajina toimivat Kelan asiantuntijat.

Ukrainasta on paennut Suomeen useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suurimmalla osaa sotaa paenneista Kela-asiakkuus tulee ajankohtaiseksi vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Kela haluaa olla mukana varmistamassa, että Ukrainan sotaa paenneet henkilöt pääsevät siirtymään mahdollisimman sujuvasti vastaanottokeskusten palveluista kotoutumispalveluiden ja asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. 

Katso seminaarin tallenne, pituus 46 min 49 s, tekstitetty (Youtube).

 

Sivu päivitetty 8.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?