Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Kela myöntää rahoitusta julkisen sektorin toimijoille, muille julkisille yhteisöille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille kuntoutuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea kerran vuodessa.

AKO – Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä

AKO-kehittämis- ja tutkimushankkeen (2020–2022) toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen osatoteuttajana toimii Rikosseuraamuslaitoksen Keski- ja Itä-Suomen alue. Hankkeessa kehitetään rangaistustaan suorittavien vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Hankkeen aikana järjestetään yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstölle valmennuspäiviä sekä valtakunnallinen päätösseminaari. 

Lisätietoa

Vanhempi tutkija Mia Tammelin, puh. 050 438 1169, mia.tammelin@jamk.fi

AKO-kehittämis- ja tutkimushankkeen verkkosivu (JAMK)

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2020) toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hankkeessa selvitetään, miten eläinavusteisia menetelmiä käytetään erilaisissa konteksteissa. Hankkeessa kehitetään yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja kootaan hyviä käytäntöjä sekä toimitetaan julkaisu. Julkaisussa annetaan suuntaviivat sille, minkälaisin periaattein eläinavusteisten menetelmien käyttö on tehokasta ja turvallista asiakkaille, eläimille ja ammattilaisille. Hankkeessa kokeillaan, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää yhteiskehittämistyön, tiedon keräämisen ja implementoinnin apuna hankkeen kaikissa vaiheissa.

Lisätietoa

Erikoistutkija Lotta Hautamäki, puh. 044 781 3152, lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi

ICF lasten kuntoutuksessa

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2021) toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avopediatrien toiminta-alueen perusterveydenhuollon neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston logopedian koulutusohjelman kanssa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Laura Harikkala, puh. 040 355 0437, laura.harikkala@turkuamk.fi

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen verkkosivu (Turku AMK)