Laskutusohje kuntoutuksen palveluntuottajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuspalvelujen laskutus

Tutustu sekä yleisiin että palvelukohtaisiin laskutusohjeisiin. Laskutusperusteet on kerrottu sopimuksessa, hintaliitteessä ja palvelukuvauksissa. 

Tällä sivulla on ohjeita

Ohjeita verkkolaskutukseen

Verkkolaskutus on käytössä kaikissa kuntoutuspalveluissa.

Ennen verkkolaskutuksen käyttöönottoa selvitä

 • onko laskutusjärjestelmässäsi verkkolaskutusmahdollisuus
 • sisältääkö käyttämäsi järjestelmän verkkolasku kaikki Kelan vaatimat laskun maksamiseen liittyvät tiedot, eli XML-sanoman pakolliset tiedot ja pdf-laskun pakolliset tiedot.

Jos verkkolaskutus on mahdollista ja lasku sisältää kaikki Kelan edellyttämät tiedot, sovi verkkolaskutukseen siirtymisestä järjestelmätoimittajasi kanssa. Tarvittaessa voit tiedustella verkkolaskutukseen siirtymisen mahdollisuuksista myös käyttämäsi laskutusjärjestelmän asiakastuesta.

Laskussa pitää olla sekä XML-sanoman että pdf-laskun pakolliset tiedot. Tarvittavat tiedot ovat samat kuin paperilomakkeilla ilmoitettavat tiedot.

Kaikissa verkkolaskutusjärjestelmissä ei ole mahdollista ilmoittaa Kelan vaatimia tietoja. Tällöin Kela ei voi käsitellä verkkolaskua. Ole yhteydessä verkkolaskun järjestelmätoimittajaan, jos verkkolaskua on tarpeen muokata.

XML-sanoman pakolliset tiedot ovat

 • Laskun vastaanottajan y-tunnus
 • Laskun vastaanottajan nimi
 • Laskun numero
 • Viitenumero
 • Laskuttajan viite
 • Laskuttajan Y-tunnus
 • Palveluntuottajan Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite

Ilmoita pdf-laskulla laskun varsinaiset tiedot:

 • Ensimmäisellä sivulla ilmoitetaan laskuttajaa ja palveluntuottajaa koskevat tiedot.
 • Toisella sivulla ilmoitetaan laskutettavat tiedot kuntoutuspalveluittain.

Pdf-laskulla ilmoitettavien tietojen on vastattava Kelan paperilomakkeilla ilmoitettavia tietoja.

Tarkistathan verkkolaskulle muodostettujen tietojen oikeellisuuden ennen laskun lähettämistä Kelaan!

Katso esimerkkejä pakollisten tietojen ilmoittamisesta (pdf).

Noudata verkkolaskutuksessa tämän sivun yleisiä laskutusohjeita.

Lähetä kuntoutuksen tilityslaskut Kelaan verkkolaskuina Finvoice 3.0 -standardin mukaisesti. Kelan verkkolaskutustiedot:

 • Vastaanottaja: Kela, Kava
 • Verkkolaskutusosoite: 00370246246030004
 • Välittäjätunnus: 003703575029
 • Välittäjä: Telia Finland Oyj (Telia/CGI)

Lähetä verkkolaskun tiedot aina sekä xml-sanomana että pdf-laskuina. Älä lähetä liitelomakkeita.

Älä ilmoita asiakkaiden henkilötunnuksia verkkolaskussa. Henkilötunnukset pitää korvata kuntoutuspäätösten päätöstunnisteilla.

Kela maksaa verkkolaskutuksella haetut kuntoutuskustannukset maksuehtolain (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 30 /2013) mukaisessa maksuajassa. Maksuaika on enintään 30 päivää siitä, kun lasku tai tilitys saapuu Kelaan.

Kela voi maksaa laskun maksuajan puitteissa vain, jos palveluntuottajan lähettämässä verkkolaskussa on samat tiedot kuin paperilomakkeilla. Kela ottaa yhteyttä palveluntuottajaan, jos riittäviä tietoja tai selvityksiä ei ole.

Jos käyttämässäsi verkkolaskutusjärjestelmässä ei ole mahdollista ilmoittaa Kelan vaatimia tietoja, olethan aina yhteydessä verkkolaskun järjestelmätoimittajaan. Kela ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä tietoja verkkolaskutusjärjestelmässä on mahdollista ilmoittaa.

Jos haluat kysyä muuta laskutukseen liittyvää, voit olla yhteydessä sähköpostitse kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi.  

Verkkolaskutuksesta on palveluntuottajalle useita hyötyjä:

 • Pääset eroon paperisten laskujen lähettämisestä Kelaan.
 • Laskut saapuvat luotettavasti ja nopeammin Kelaan. 
 • Säästät postituskuluja ja ympäristöä.
 • Laskutuksen ja laskujen hallinta helpottuu.   

Ohjeita kuntoutuspalvelujen laskutukseen

Kun laskutat, noudata

 • Kelan antamia laskutusohjeita 
 • allekirjoittamasi sopimuksen laskutusperusteita 
 • hintaliitteen mukaisia laskutusperusteita
 • palvelukuvauksen laskutusohjeita.

Laskutusohjeiden mukaisen laskun tekeminen ja toimittaminen ovat palveluntuottajan vastuulla. 

Jos palveluntuottajan laskut poikkeavat ohjeista jollain olennaisella tavalla tai toistuvasti, palveluntuottajalle voi aiheutua seuraamuksia. Esimerkiksi sopimukseen perustuvissa palveluissa puutteellinen laskutus voi johtaa sopimuksen purkamiseen. 

Lähetä lasku 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on ollut kuntoutuspalvelussa. Jos toimitat laskun myöhässä, kerro myöhästymisen syy.

Jos asiakkaan kuntoutus on pitkäkestoinen tai koostuu useista jaksoista, laskuta kustannukset kesken kuntoutuksen tai jaksojen päätyttyä.

Lue verkkolaskutuksen ohjeet.

Jos toimitat laskun paperisena, katso postiosoitteet kuntoutustilityksille ja kuntoutuspalautteille.

Älä peri kuntoutujalta asiakasmaksua, omavastuumaksua tai muuta lisämaksua palvelukuvauksen mukaisesta kuntoutuksen toteuttamisesta.

Kela maksaa hyväksytyn laskun viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lasku on tullut Kelaan (laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013). 

Laskuttajana toimii sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja tai muu laskuttaja, jonka palveluntuottaja on ilmoittanut Kelan sopimushallintaan. Alihankkija laskuttaa palveluntuottajaa heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Palveluntuottaja puolestaan laskuttaa Kelaa.

Jos laskuttajana toimii ryhmittymä, Kelalle ilmoitetaan ryhmittymän päävastuullisen jäsenen tiedot. Hänen kauttaan hoidetaan laskutus, maksaminen ja yhdenpito Kelaan. 

Kela korvaa vain toteutuneesta kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Jos kuntoutus keskeytyy, Kela korvaa palveluntuottajalle kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kuntoutuksen järjestämisestä sen keskeytymiseen saakka. Lue tarkemmat ohjeet palvelukuvauksessa ja hintaliitteestä.
 

Lähetä Kelaan lomake Tilitys kuntoutuskustannuksista KU 206 (pdf) ja asiakaskohtainen laskutuslomake, joka on jokin seuraavista:

Jos kustannuksia ei laskuteta Kelan lomakkeilla, palveluntuottajan omissa lomakkeissa täytyy olla kaikki samat tiedot samassa järjestyksessä kuin Kelan lomakkeissa.

Lähetä Kelaan Tilitys kuntoutuskustannuksista KU 206 (pdf)  ja lomake Avo- ja laitoskuntoutus- sekä kuntoutuskurssit KU 201 (pdf) sekä erikseen asiakkaan läsnäolotodistus ja lyhyt kuntoutuspalaute

Palveluntuottaja voi lähettää verkkolaskuja Kelaan vuoden 2024 alussa.  Lue verkkolaskutuksen ohjeet.

Ohjeita ammatillisen kuntoutuksen laskutukseen

Toteutumattomat käynnit voi laskuttaa, jos peruuntumisen syy on jompikumpi seuraavista:

 • Nuori ei osallistu käyntikertaan äkillisen sairastumisen takia.
 • Valmentaja toteaa tapaamisen aluksi, että nuoren toimintakyky on päihtymyksen vuoksi riittämätön käyntikerran toteuttamiseen.

Kela ei korvaa muista syistä peruuntuneita käyntikertoja.

Ryhmämuotoiset kuntoutusjaksot toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena. Asiakas voi valita, osallistuuko hän jaksoille ilman majoitusta vai majoituksella palveluntuottajan laitosyksikössä tai erillisessä majoitustilassa. Jos asiakas majoittuu kuntoutuksen aikana palveluntuottajien tiloissa tai erillisessä majoitustilassa, Kela maksaa palveluntuottajalle yöpymisestä majoituksen hinnan.

Asiakas ei yleensä voi vaihtaa kesken kurssia avomuotoisesta laitosmuotoiseen kuntoutukseen tai päinvastoin. Vaihto kuntoutusmuodosta toiseen voi tapahtua ainoastaan perustelluista, poikkeuksellisista syistä. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan pitää ottaa yhteyttä Kelan asiakaspalveluun ja kuntoutuksen palveluntuottajaan. Vaihto on mahdollinen vain, jos Kela hyväksyy sen.

Jos asiakas tarvitsee majoituksen, Kela korvaa palveluntuottajalle majoituksen ja ruokailun (ns. täysihoito) niille määriteltyjen kiinteiden hintojen mukaisesti. Jos asiakas saapuu majoituspaikkaan kuntoutusta edeltävänä päivänä, Kela korvaa palveluntuottajalle ensimmäisen yöpymisen osalta vain päivystyksen. Asiakas voi hakea yöpymisen kustannuksista yöpymisrahaa.

Avomuotoisten päivien (eli ryhmämuotoisten avovuorokausien) ajalta Kela korvaa palveluntuottajalle ruokailukulut kiinteällä hintaliitteen mukaisella hinnalla. 

Ryhmäjaksoa ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa heti avopäivän jälkeen. Jos avopäivä poikkeuksellisesti on välittömästi ennen ryhmäjaksoa ja jos laitosmuotoiseen kuntoutukseen osallistuva asiakas on ilmoittanut yöpyvänsä ryhmäjaksoilla palveluntuottajan tiloissa, Kela maksaa palveluntuottajalle majoitushinnan. Majoitushintaa ei kuitenkaan makseta silloin, jos asiakas on ilmoittanut, että ryhmäjaksoilla hän ei yövy palveluntuottajan tiloissa. 

Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat voi sovittaa joustavasti ryhmäjaksojen yhteyteen. Palveluntuottajan pitää ottaa huomioon kuntoutujan yksilöllinen tilanne. Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat pitää toteuttaa ennen kuntoutujan päätöstilanteen arviointia. 

Kela maksaa majoitushinnan yksilöllistä käyntikertaa edeltävältä yöltä, jos yöpyminen on välittömästi laitosmuotoisesti järjestetyn ryhmäjakson jälkeen ja jos asiakas on majoittunut palveluntuottajan tiloissa. 

Kela ei korvaa palveluntuottajalle majoitushintaa eikä päivystystä edeltävältä päivältä, jos asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä iltana avopäivään, avovuorokauteen tai käyntikertaan. Asiakas voi itse hakea yöpymisen kustannuksista yöpymisrahaa kuntoutusta edeltävältä päivältä.

Jos asiakas osallistuu Kiila-kuntoutukseen laitosmuotoisesti majoittuen, ruokailu korvataan myös lähtöpäivältä täysihoitona. Esimerkiksi, jos asiakas on ryhmäjaksolla laitosmuotoisesti tiistaista perjantaihin, hinnat korvataan seuraavasti:

 • ti–to: ryhmämuotoinen avovrk -hinta + majoitushinta + ruokailujen täysihoito -hinta
 • pe: ryhmämuotoinen avovrk -hinta + ruokailujen täysihoito -hinta.

Torstain ja perjantain välisenä yönä majoittuneista korvataan ruokailun täyshoito perjantailta riippumatta siitä, mihin aikaan asiakas lähtee. Perjantaina pitää olla koko päivän kestävä kuntoutusohjelma. Jos asiakas ei majoitu palveluntuottajan tiloissa kyseisen ryhmäjakson aikana, korvataan avovuorokauden hinnan lisäksi avohoidon mukainen ruokailu. Majoitus korvataan 3 yöltä tiistaista perjantaihin.

Ohjeita harkinnanvaraisen kuntoutuksen laskutukseen

Voit laskuttaa

 • palvelukuvauksen mukaiset kuntoutuspäivät
 • ensimmäisen sairauspäivän, kun asiakas tai kuntoutukseen osallistuva omainen sairastuu äkillisesti
 • lauantain, jos asiakas osallistuu palvelukuvauksen mukaiseen kuntoutusohjelmaan ja lähtee tämän jälkeen pois kuntoutuksesta
 • sunnuntain, jos asiakas
  • on läsnä ja päivä kuuluu palvelukuvauksen mukaiseen kuntoutukseen
  • palaa kuntoutukseen klo 16 mennessä ja saa siellä päivällisen, iltapalan ja seuraavan yön majoituksen.

Äkillisen sairastumisen ensimmäiseltä päivältä laskutettava korvaus kuluttaa myönnettyjä kuntoutuspäiviä tai -kertoja.

Et voi laskuttaa

 • kuntoutusta edeltävää päivää, jolloin asiakas on saapunut kuntoutuspaikkaan eli laitosyksikköön
 • sairauspäiviä, jotka seuraavat välittömästi ensimmäistä sairauspäivää
 • poissaolopäiviä, jotka johtuvat jostain muusta syystä kuin äkillisestä sairastumisesta.

Ohjeita kuntoutuspsykoterapian laskutukseen

Voit laskuttaa vain toteutuneet käynnit.

Jos terapia toteutuu kaksoiskäyntinä, kirjataan samalle päivälle kaksi eri käyntikertaa. Kaksoiskäynnit ovat mahdollisia yksilö- tai ryhmäterapiassa.

Ohjeita vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen laskutukseen

Voit laskuttaa vain toteutuneet käynnit.

Voit laskuttaa

 • palvelukuvauksen mukaiset kuntoutuspäivät
 • ensimmäisen sairauspäivän, kun asiakas tai kuntoutukseen osallistuva omainen sairastuu äkillisesti
 • lauantain, jos asiakas osallistuu palvelukuvauksen mukaiseen kuntoutusohjelmaan ja lähtee tämän jälkeen pois kuntoutuksesta
 • sunnuntain, jos asiakas
  • on läsnä ja päivä kuuluu palvelukuvauksen mukaiseen kuntoutukseen
  • palaa kuntoutukseen klo 16 mennessä ja saa päivällisen, iltapalan ja seuraavan yön majoituksen.

Äkillisen sairastumisen ensimmäiseltä päivältä laskutettava korvaus kuluttaa myönnettyjä kuntoutuspäiviä tai -kertoja.

Et voi laskuttaa

 • kuntoutusta edeltävää päivää, jolloin asiakas on saapunut kuntoutuspaikkaan eli laitosyksikköön
 • sairauspäiviä, jotka seuraavat välittömästi ensimmäistä sairauspäivää
 • poissaolopäiviä, jotka johtuvat jostain muusta syystä kuin äkillisestä sairastumisesta.

Yksilöterapia voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa arjen ympäristössä. Tämä ei koske allas- ja ratsastusterapiaa.

Ryhmäterapiassa ei voi toteuttaa kotikäyntejä.

Palveluntuottajalle voidaan korvata kotikäyntilisä silloin, kun palveluntuottajalle aiheutuu matka 

 • yksilöterapiakäynnistä, joka toteutuu asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodissa 
 • yhteistyökäynnistä enintään neljä kertaa vuodessa 
 • liikuntamuodon kokeilusta ja harrastuksiin ohjauksesta enintään viisi kertaa vuodessa 
 • ohjauskäynneistä, jotka on myönnetty kuntoutuspäätöksellä.

Palveluntuottajalle ei korvata asiakkaan kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Kotikäyntilisä on terapiakäynnin keston mukainen hinta korotettuna  

 • 50 %:lla, jos edestakainen matka on alle 36 kilometriä
 • 70 %:lla, jos edestakainen matka on 36–70 kilometriä
 • 100 %:lla, jos edestakainen matka on yli 70 kilometriä.

Jos kotikäynneistä aiheutuu vain yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä mainittuja kilometrimääriä ja kotikäyntilisiä.

Kun saman käynnin yhteydessä toteutetaan useamman asiakkaan kuntoutus samassa paikassa, esimerkiksi palvelutalossa, maksetaan kotikäyntikorotus vain yhden asiakkaan osalta. Muiden asiakkaiden osalta maksetaan perushinta, koska palveluntuottajalle ei synny erillisiä matkakustannuksia siirtymisistä muiden asiakkaiden osalta. 

Palveluntuottajalle maksetaan kotikäyntikorotuksen lisäksi erillinen matkakorvaus, kun yhden kotikäyntinä toteutuvan terapiakerran yhdensuuntainen matka ylittää 100 kilometriä. Erillinen korvaus maksetaan erikseen sekä meno- että paluumatkalta Verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti.

Esimerkki

Palveluntuottaja lähtee Oulun toimipisteestään toteuttamaan terapiaa Kajaaniin asiakkaan kotiin. Palveluntuottajan matka toimipisteestä asiakkaan kotiin on yhteen suuntaan 180 kilometriä. Kela korvaa terapiakäynnin kotikäyntikorotuksella (100 %), minkä lisäksi palveluntuottaja saa 80 kilometrin osalta erillisen korvauksen per suunta (meno–paluu), eli 80 km x 0,53 euroa x 2 (Verohallinnon kilometrikorvaus vuonna 2023). 

Kotikäyntien matkoja laskutettaessa täytyy ottaa huomioon, mistä matka aloitetaan ja mihin matka päättyy. 

Terapeutti voi aloittaa matkan esimerkiksi toimipisteeltä tai kotoaan.

 • Jos palveluntuottajan ilmoittama osoite ei ole sopimuksen tehneen vakuutuspiirin alueella, Kela korvaa terapian toteuttamisesta aiheutuneet matkakustannukset sopimuksen tehneen vakuutuspiirin rajalta.
 • Terapeutti laskuttaa matkakustannukset sopimuksen tehneen vakuutuspiirin rajalta auton matkamittarin mukaisesti asiakkaan luokse. Matka sopimuksen tehneen vakuutuspiirin rajalle asti on normaalia työmatkaa. 
 • Lue lisää palvelukuvauksen liitteestä 1.

Kotikäyntilisät laskutetaan seuraavasti:

1. matka: Terapeutti lähtee toimipisteeltään asiakkaan A luo. Matka on yhteensä 3 km, jolloin kotikäyntilisä on 50 %.

2. matka: Terapeutti menee asiakkaan A luota asiakkaan B luo ja sieltä terapeutin toimipisteelle. Matka on yhteensä 9 km, jolloin kotikäyntilisä on 50 %.

Esimerkissä molemmat asiakkaat ovat Kelan asiakkaita. 

Kotikäyntilisä laskutetaan seuraavasti, jos matka asiakkaan luo on kotoa lyhyempi kuin toimipisteestä:

 • Terapeutti lähtee toimipisteeltään asiakkaan A luo. Matka terapeutin toimipisteeltä asiakkaan kotiin on 20 km ja sieltä takaisin terapeutin kotiin, jonne matka on 10 km. Terapeutin matka kotiin on siis lyhyempi kuin matka toimipisteeseen. Laskutettava edestakainen matka on yhteensä 30 km, jolloin kotikäyntilisä on 50 %.

Koska todellinen kuljettu matka on lyhyempi kuin laskennallinen matka asiakkaan A luota toimipisteelle, laskutetaan todellinen kuljettu matka.

Kotikäyntilisä laskutetaan seuraavasti, jos matka kotoa on pidempi kuin toimipisteestä:

 • Terapeutti lähtee toimipisteeltään asiakkaan A luo. Matka terapeutin toimipisteeltä asiakkaan kotiin on 10 km ja sieltä terapeutin kotiin, jonne matka on 30 km. Matka toimipisteeseen on siis lyhyempi kuin matka kotiin. Laskutettava edestakainen matka on yhteensä 20 km ja kotikäyntilisä on 50 %.

Jos asiakas ei ole Kelan asiakas, menomatkaa hänen luokseen ei voi laskuttaa Kelalta. Kotikäyntilisät laskutetaan seuraavasti:

 • Terapeutti lähtee toisen tahon asiakkaan luo, jonne matkaa on 10 km ja siirtyy sieltä Kelan asiakkaan luo, jonne on matkaa 40 km. Terapeutti lähtee takaisin omalle toimipisteelleen, jonne matkaa on 65 km. Laskutettava yhdensuuntainen matka on yhteensä 105 km, kotikäyntilisä on 100 %.

Jos terapeutilla on matkan varrella muitakin kuin Kelan asiakkaita, kotikäyntilisä maksetaan vain niistä matkoista, jotka ovat aiheutuneet Kelan asiakkaan terapiasta. 

Terapeutti kirjaa esimerkiksi julkisen tahon asiakkaan osoitteen niin, että asiakasta ei voi tunnistaa sen perusteella, esimerkiksi Isokatu, Oulu. 

Kun saman käynnin yhteydessä samassa katuosoitteessa, esimerkiksi palvelutalossa, toteutetaan useamman henkilön kuntoutusta, kotikäyntilisä maksetaan vain yhden henkilön laskussa. 

Kelan asiakkaiden osoitteet kirjoitetaan tarkkuudella kadunnimi, talon numero ja paikkakunta. 

Muiden kuin Kelan asiakkaiden osoitteet kirjoitetaan tarkkuudella kadun nimi ja paikkakunta. 

Terapeutin kotiosoitetta ei kirjoiteta laskuun yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Kirjaus ”koti” riittää. Tarvittaessa Kela pyytää tarkentamaan tietoa. 

 

Sivu päivitetty 12.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?