Kela muistuttaa lääkäreitä edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela muistuttaa lääkäreitä edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä

Julkaistu 24.5.2023

Kela lähettää tänä keväänä lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia lääkkeitä, vaikka niille olisi ollut saatavilla vastaavia edullisempia vaihtoehtoja. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Lääkärin velvoite määrätä keskenään vertailukelpoisista biologisista lääkkeistä edullisinta on vuoden 2023 alusta lähtien siirtynyt asetuksesta lakiin. Kelan uutena lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että potilaille määrätään edullisimpia biologisia valmisteita. Tämän Kelan viranomaisvalvonnan ja terveydenhuollon ammattilaisten omavalvonnan avulla pyritään edistämään edullisempien biologisten lääkkeiden käyttöä Suomessa.

Tänä keväänä Kela lähettää lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia alkuperäisvalmisteita, vaikka halvempia vaihtoehtoja – niin sanottuja biosimilaareja – olisi ollut saatavilla.

– Kela haluaa lääkemääräyspalautteella kertoa lääkäreille Kelan uudesta valvontaroolista ja ensi vuoden alusta asteittain voimaan tulevasta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta, kertoo Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup.

Lääkärit näkevät keskenään vaihtoehtoisten lääkkeiden ryhmittelyn potilastietojärjestelmästä, kun siihen on päivitetty tarvittavat tiedot. Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä tukevien tietojen tulee olla kaikissa potilastietojärjestelmissä viimeistään 1.10.2023.

Biologisten lääkkeiden käyttö tuottaa terveyshyötyjä mutta aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Vuonna 2022 seitsemän kymmenestä lääkeaineesta, joista maksettiin eniten lääkekorvauksia, oli biologisia lääkkeitä. Näiden seitsemän lääkeaineen yhteenlasketut lääkekorvaukset olivat 218 miljoonaa euroa eli 12 % kaikista maksetuista lääkekorvauksista.

– Biosimilaarien entistä laajempi käyttöönotto on tehokas tapa hillitä lääkekorvauksista yhteiskunnalle syntyneiden kustannusten kasvua. Kelan palautekirjeen tavoite on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkevalmisteiden hintoihin, sanoo erikoistutkija Terhi Kurko.

Lääkkeiden hintakilpailun lisäämiseksi tarvitaan muitakin vaikuttavia toimia, kuten lainmuutoksia ja kustannustietoista lääkkeenmääräämistä ja sitä avustavia potilastietojärjestelmiä.

Sivu päivitetty 23.5.2023