Biologisen lääkkeen lääkevaihto | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Biologisen lääkkeen lääkevaihto

Kelan lääkehausta voi tarkistaa, onko lääkevalmiste biologinen lääke.

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto on laajentunut 1.4.2024 biologisten alkuperäisvalmisteiden ja biosimilaarien sekä kahden eri biosimilaarin välille. Aiemmin biologisten lääkkeiden lääkevaihto on koskenut vain suoratuonti-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteita. Lääketietokannassa ja apteekkien lääkehinnastoissa on lääkevaihdon laajenemista tukeva suorakorvauskoodi ’Oikeus käyttää samaa biologista lääkettä (sama kauppanimi) 6 kk ajan’. Suorakorvauskoodi mahdollistaa uuden lääkevaihtokoodin käytön.

Biologisten lääkkeiden lääkevaihdossa noudatetaan yleisiä lääkevaihdon periaatteita. Biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihto poikkeaa kuitenkin muusta lääkevaihdosta siten, että

  • 18 vuotta täyttäneellä asiakkaalla on oikeus käyttää samaa biologista lääkettä 6 kuukauden ajan. 
    • Vaihda lääke samannimiseen hintaputkessa olevaan valmisteeseen jokaisella toimituskerralla. Jos vaihtokelpoisissa samannimisissä valmisteissa on vain hintaputken ylärajaa kalliimpia valmisteita, toimita näistä edullisin. Lue lisää kohdasta ’Vaihtokiellon syyt’, ’Sama biologinen lääke käytössä alle 6 kk’. Jos lääkäri tai asiakas kieltää lääkevaihdon, toimita reseptillä määrätty valmiste.
  • alle 18-vuotiaan asiakkaan kohdalla lääkevaihtoa ei saa tehdä alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarien välillä eikä myöskään kahden eri biosimilaarin välillä.
    • Jos kuitenkin lääkärin määräämälle valmisteelle on hintaputkessa vaihtokelpoinen samanniminen valmiste, toimita se. Jos vaihtokelpoisissa samannimisissä valmisteissa on vain hintaputken ylärajaa kalliimpia valmisteita, toimita näistä edullisin. Lue lisää kohdasta ’Vaihtokiellon syyt’, ’Sama biologinen lääke käytössä alle 6 kk’. Jos lääkäri tai asiakas kieltää lääkevaihdon, toimita reseptillä määrätty valmiste.
  • vuonna 2022 laaditut biologisten lääkkeiden reseptit: lääkevaihtoa ei saa tehdä alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarien välillä eikä myöskään kahden eri biosimilaarin välillä.
    • Jos kuitenkin lääkärin määräämälle valmisteelle on hintaputkessa vaihtokelpoinen samanniminen valmiste, toimita se. Jos vaihtokelpoisissa samannimisissä valmisteissa on vain hintaputken ylärajaa kalliimpia valmisteita, toimita näistä edullisin. Lue lisää kohdasta ’Vaihtokiellon syyt’, ’Sama biologinen lääke käytössä alle 6 kk’. Jos lääkäri tai asiakas kieltää lääkevaihdon, toimita reseptillä määrätty valmiste.

6 kuukauden ajanjakson laskusääntö

6 kuukauden ajanjakso lasketaan saman biologisen lääkkeen toimituspäivien avulla. Asiakkaalle toimitettuja lääkemääriä ei tarvitse huomioida 6 kuukauden ajanjaksoa laskettaessa. Apteekki voi biologista lääkettä toimittaessaan asiakkaalta lupaa kysymättä tarkastella aikaisempien reseptien toimitusmerkintöjä sen selvittämiseksi, onko 18 vuotta täyttänyt asiakas käyttänyt samaa lääkettä yli 6 kuukauden ajan.

Biologisen lääkkeen X ensimmäinen toimitus on 28.8.2024, toinen toimitus 30.11.2024 ja 18 vuotta täyttänyt asiakas tulee apteekkiin hakemaan seuraavan erän 28.2.2025. Tällöin 6 kuukautta ei ole ylittynyt. Voit toimittaa asiakkaalle samannimistä valmistetta Kelan korvaaman enimmäislääkemäärän.

Biologisen lääkkeen X ensimmäinen toimitus on 31.8.2024, toinen toimitus 2.12.2024 ja 18 vuotta täyttänyt asiakas tulee apteekkiin hakemaan seuraavan erän 1.3.2025. Tällöin 6 kuukautta on ylittynyt ja tulkitaan, että asiakas on jo käyttänyt 6 kuukautta samaa valmistetta.

Biologisen lääkkeen X lääkehoidon aloittava ensimmäinen toimitus on ollut 2.10.2023 ja toinen toimitus 31.12.2023. Biologisen lääkkeen X lääkevaihto laajenee 1.4.2024, jolloin lääkevaihto alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarin välillä on mahdollinen. 18 vuotta täyttänyt asiakas tulee apteekkiin hakemaan seuraavan erän 3.4.2024. Asiakas on käyttänyt biologista lääkettä X yhtäjaksoisesti 2.10.2023 alkaen, joten 6 kuukauden ajanjakso on ylittynyt 3.4.2024.

Asiakas on täyttänyt 18 vuotta 5.6.2024. Hän tulee apteekkiin 15.7.2024 hakemaan biologista lääkettä X. Oston yhteydessä tarkistetaan biologisen lääkkeen X edelliset toimitukset, joita on kaksi ja ne on tehty 14.1.2024 ja 14.4.2024. Asiakas on käyttänyt biologista lääkettä X yhtäjaksoisesti 14.1.2024 alkaen, joten 6 kuukauden ajanjakso on ylittynyt 15.7.2024.

Samaa biologista lääkettä ei ole saatavilla

Kun 18 vuotta täyttänyt asiakas on käyttänyt samaa biologista lääkettä alle 6 kuukauden ajan, mutta samannimistä valmistetta ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä, toimita hintaputkessa oleva muu vaihtokelpoinen valmiste. 

Jos hintaputkessa ei ole mitään vaihtokelpoisia valmisteita saatavilla, katso SV-ohjeiden kohta ’Lääkevaihto ja saatavuusongelma’.

Alaikäiselle määrättyä tai ennen 1.1.2023 laaditulla reseptillä määrättyä biologista lääkettä ei voi vaihtaa muuhun vaihtokelpoiseen valmisteeseen.

Kuva biologisten lääkkeiden lääkevaihdon periaatteista täysi-ikäisillä henkilöillä, kun lääkemääräys on määrätty 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 

Sivu päivitetty 2.4.2024