Viitehintaryhmä

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) muodostaa viitehintaryhmän korvattavista, keskenään vaihtokelpoisista, myyntiluvallisista lääkevalmisteista. Viitehintaryhmään sisältyy vähintään yksi kaupan oleva korvattava rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste.

Hila vahvistaa viitehintaryhmät, niille asetettavat viitehinnat ja ryhmiin sisällytettävät valmisteet vuosineljänneksittäin. Kukin vuosineljännes muodostaa viitehintakauden.

Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta Hilalle neljännesvuosittain. Jos myyntiluvan haltija ei tee hintailmoitusta säädetyssä määräajassa, lääkevalmisteen korvattavuus päättyy seuraavan viitehintakauden alkaessa.

Lisätietoja viitehintajärjestelmästä (hila.fi)

Viitehintaryhmää ei muodostu

Jos vaihtokelpoisille valmisteille ei muodostu viitehintaryhmää (eli keskenään vaihtokelpoisissa lääkepakkauksissa ei ole yhtään korvattavaa rinnakkaisvalmistetta, rinnakkaistuontivalmistetta tai rinnakkaisjakeluvalmistetta), valmisteet kuuluvat vain lääkevaihtoon ja niille muodostuu hintaputki.