Lääkevalmisteen hinta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Valmisteen hinta

Lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen sekä perusvoiteen hinta lasketaan valmisteen tukkuhinnasta lääketaksa-asetuksen mukaan. Lääketaksan mukaan laskettuun hintaan lisätään vielä arvonlisävero ja toimituseräkohtainen toimitusmaksu.

Korvaus voidaan maksaa hinnasta, joka perustuu enintään lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamaan kohtuulliseen tukkuhintaan.

Toimitusmaksu

Reseptillä toimitettavan lääkkeen, perusvoiteen ja kliinisen ravintovalmisteen hintaan lisätään apteekissa toimitusmaksu, joka on

  • 2,39 € (sis. 10 % alv)

Toimitusmaksu on toimituseräkohtainen. Jos apteekki toimittaa kerralla samalta reseptiltä useampia pakkauksia samaa valmistetta, toimitusmaksu peritään vain kerran. Annosjakeluostoissa toimitusmaksu on viikkokohtainen. Jos valmiste on korvattava, asiakas saa korvauksen myös toimitusmaksusta.

Lääkepakkauksen jakaminen

Jos joudut jakamaan lääkepakkauksen apteekissa, laske jaetun pakkauksen hinta kokonaisen pakkauksen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta saamasi yksikköhinnan perusteella. Jos jaat viitehintaryhmään kuuluvan lääkepakkauksen, jonka hinta ylittää viitehinnan, laske korvaus viitehinnasta. Jos lääkevaihtoa viitehintaiseen valmisteeseen ei voi tehdä lääkärin reseptiin tekemän merkinnän perusteella, laske korvaus valmisteen hinnasta.

Lääkkeen määrääjä voi erityisistä hoidollisista syistä määrätä vakiopakkauksesta poikkeavan lääkemäärän, jolloin joudut jakamaan korvattavan lääkepakkauksen. Tässä tapauksessa lääkkeen hintaan lisätyt tarpeelliset ja kohtuulliset pakkausmateriaalikustannukset ovat korvattavia. Apteekin on valittava tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset pakkausmateriaalit.

Alennukset

Lääketaksa-asetuksessa säädetään tilanteista, joissa apteekin on annettava asiakkaalle 10 prosentin alennus lääkeostosta (”veteraanialennus”). Lisäksi apteekki voi antaa alennusta itsehoitolääkkeistä.

Kun apteekki on antanut alennuksen reseptillä toimitetusta korvattavasta lääkkeestä tai itsehoitolääkkeestä, korvaus lasketaan

  • alennetusta hinnasta tai
  • viitehinnasta, jos alennettu hinta on korkeampi kuin viitehinta.

Mitä mieltä olet sivusta?