Lääkevaihto | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lääkevaihto

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen edellyttää, että apteekki vaihtaa korvattavan lääkevalmisteen halvimpaan tai muuhun hintaputkessa olevaan valmisteeseen. Huomioi lääkevaihdossa myös pakkauskokojen väliset hintaerot.

Kun yhtään hintaputkessa olevaa valmistetta ei ole valtakunnallisesti saatavilla mistään lääketukkukaupasta, kyse on saatavuusongelmasta.

Kun toimitat reseptilääkettä, voit tarvittaessa tarkistaa vaihtokelpoiset lääkevalmisteet voimassa olevasta Fimean julkaisemasta vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelosta.

Lääkevaihtoa ei saa tehdä, jos

  • reseptissä on lääkärin vaihtokielto
  • ostaja kieltää vaihdon
  • valmisteen käyttöaiheena on epilepsia
  • valmisteella on poikkeava käyttöaihe, joka on kirjattu reseptiin
  • Fimean luettelosta ei löydy vaihtokelpoista lääkevalmistetta.

Kela ei korvaa virheellisin periaattein toimitettua lääkevalmistetta. Jos lääkevaihtoa ei olisi saanut tehdä, korvausta ei voida maksaa.

Hintaneuvonta

Lääkkeen ostajalle on annettava tietoa

  • valmisteen hinnasta ja korvattavuudesta
  • korvauksen määrästä
  • lääkevaihdosta
  • viitehinnasta
  • muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista (esim. jakouurre, valmisteen sisältämät apuaineet).

Sama vaikuttava aine, useita lääkevaihtoryhmiä

Lääkäri on määrännyt asiakkaalle omepratsolia 20 mg sisältävän valmisteen (valmiste 1). Apteekkijärjestelmä ei anna lääkärin kirjoittamalle valmisteelle vaihtokelpoiseksi valmisteeksi sitä omepratsoli 20 mg -valmistetta (valmiste 2), jota löytyisi apteekin varastosta.

Tarkistat valmisteiden vaihtokelpoisuuden Fimean vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelosta. Huomaat, että luettelossa valmiste 1 ja valmiste 2 ovat eri lääkevaihtoryhmässä. Et siis voi vaihtaa valmisteita toisiinsa.

Omepratsoli 20 mg -valmisteille on muodostettu kaksi eri lääkevaihtoryhmää, koska molemmissa ryhmissä valmisteiden biologinen samanarvoisuus on osoitettu eri vertailuvalmisteeseen nähden. Vastaavia tilanteita on myös muilla lääkeaineilla.

Sivu päivitetty 5.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?