Poikkeava viitehintaryhmä

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet löytyvät Kelan lääkehausta. Valitse lääkehaun aloitussivulta Muita hakuvaihtoehtoja -valikosta ”Lääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi”. Hakutuloksissa poikkeava käyttöaihe on mainittu valmisteen nimen alla.

Jos poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluva alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmiste on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen, lääkevaihtoa ei tehdä rinnakkaisvalmisteisiin ja asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta. Muut samaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet (rinnakkaisvalmisteet) toimitetaan ja korvataan lääkevaihdon yleisiä periaatteita noudattaen käyttöaiheesta riippumatta.

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvilla alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteilla on Lääketietokannassa ja apteekkien lääkehinnastoissa vaihtokiellon osoittava suorakorvauskoodi.

Yhteenveto poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamisesta ja korvaamisesta
Reseptillä määrätty valmiste Reseptiin merkitty käyttöaihe Kuinka toimitaan? Vaihto-
kielto-
koodi (V)
Lääke, jonka lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi
 • alkuperäisvalmiste
 • rinnakkaistuontivalmiste
 • rinnakkaisjakeluvalmiste
Poikkeava käyttöaihe.
 • Ei lääkevaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin.
 • Vaihdetaan hinnaltaan halvimpaan tai muuhun hintaputkessa olevaan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen.
 •  Asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta.
  V
Lääke, jonka lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi
 • alkuperäisvalmiste
 • rinnakkaistuontivalmiste
 • rinnakkaisjakeluvalmiste
Käyttöaihetta ei ole merkitty tai käyttöaihe on muu kuin poikkeava käyttöaihe.
 • Normaali lääkevaihto.
 • Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-
Rinnakkaisvalmiste Poikkeava käyttöaihe.
 • Normaali lääkevaihto.
 • Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-
Rinnakkaisvalmiste Käyttöaihetta ei ole merkitty tai käyttöaihe on muu kuin poikkeava käyttöaihe.
 • Normaali lääkevaihto.
 • Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.

-