Kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuukauden lääkemäärä (ns. kalliit lääkkeet)

Lähtökohtaisesti kuukausi on 30 vuorokautta tai 4 viikkoa, minkä avulla lasketaan kalliin lääkkeen kerralla korvattava enimmäislääkemäärä.

Pakkauskokojen vuoksi ei ole aina mahdollista toimittaa tasan kuukauden hoitoaikaa vastaavaa lääkemäärää. Jos kuukauden lääkemäärän toimittaminen ei ole tästä syystä mahdollista, voit toimittaa asiakkaalle kallista lääkettä kerralla korvattuna lääkemäärän, joka on lähinnä kuukauden (30 vrk) hoitoaikaa (ks. esimerkki 3.). Huomioi myös vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden pakkauskoot.

Lääkevaihto edullisempaan valmisteeseen

Huomioi, että kallis lääke voi olla vaihtokelpoinen (ks. esimerkit 4 ja 5).

Esimerkkejä kalliin lääkkeen toimittamisesta ja poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä

Esimerkki 1

Tablettivalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 100 tablettia (hinta 1 300 €) ja 30 tablettia (hinta 430 €). Annostusohje on 1 tabletti kerran vuorokaudessa.

 • Kyse on kalliista lääkkeestä, koska valmisteen samasta vahvuudesta (sama kauppanimi, lääkemuoto ja myyntiluvan haltija) on myös pakkaus, jonka hinta ylittää 1 000 €.
 • Voit toimittaa korvattuna kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 30 tablettia.
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, peri asiakkaalta poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 5 hoitoviikolta (30 : 7 = 4,29 hoitoviikkoa eli 5 alkavaa hoitoviikkoa).

Esimerkki 2

Injektiovalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 1 x 1,5 ml (hinta 350 €) ja 5 x 1,5 ml (1 500 €). Annostusohje on 1 injektio joka toinen viikko.

 • Kyse on kalliista lääkkeestä, koska valmisteen samasta vahvuudesta (sama kauppanimi, lääkemuoto ja myyntiluvan haltija) on myös pakkaus, jonka hinta ylittää 1 000 €.
 • Voit toimittaa korvattuna kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 2 x 1 x 1,5 ml.
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, peri asiakkaalta poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 4 hoitoviikolta.

Esimerkki 3

Kalliin lääkkeen 1 pakkaus riittää asiakkaan annostusohjeella 18 vuorokautta ja 2 pakkausta 36 vuorokautta.

 • Voit toimittaa asiakkaalle korvattuna lääkemäärän, joka on lähimpänä 30 vuorokauden hoitoaikaa eli tässä tapauksessa 36 vuorokauden lääkemäärän eli 2 pakkausta.
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, peri asiakkaalta poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 6 hoitoviikolta (36 : 7 = 5,14 hoitoviikkoa eli 6 alkavaa hoitoviikkoa).

Esimerkki 4. Alkuperäisvalmisteesta ja vaihtokelpoisista valmisteista on markkinoilla vain yksi samankokoinen pakkaus

Alkuperäisvalmiste maksaa 1 100 € eli se on kallis lääke. Tälle kalliille lääkkeelle on markkinoilla vaihtokelpoinen rinnakkaisvalmiste, joka maksaa 900 €. Rinnakkaisvalmiste ei ole kallis lääke.

 • Rinnakkaisvalmiste on eri valmiste kuin alkuperäisvalmiste (eri kauppanimi).
 • Jos asiakas haluaa alkuperäisvalmisteen, voit toimittaa sitä korvattuna vain kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä on kallis lääke.
 • Jos asiakas hyväksyy lääkevaihdon rinnakkaisvalmisteeseen, voit toimittaa sitä korvattuna 3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.

Esimerkki 5. Alkuperäisvalmisteesta ja/tai vaihtokelpoisista valmisteista on markkinoilla useampia pakkauskokoja

 • Annostusohjeena on 1 injektio 2 kertaa kuukaudessa.
 • Valmisteesta on markkinoilla alkuperäisvalmiste ja rinnakkaistuontivalmiste. Valmisteet ovat vaihtokelpoisia.
 • Alkuperäisvalmisteesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 1x1,5 ml (hinta 300 €) ja 5x1,5 ml (hinta 1400 €).
  • Alkuperäisvalmiste on kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla on markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkaus, jonka hinta on yli 1000 €.
   • Apteekki voi toimittaa alkuperäisvalmistetta korvattuna kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 2x1x1,5 ml.
 • Vaihtokelpoisesta rinnakkaistuontivalmisteesta, on markkinoilla vain yksi pakkauskoko 1x1,5 ml (hinta 300 €).
  • Rinnakkaistuontivalmiste ei ole kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla ei ole markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkausta, jonka hinta olisi yli 1000 €.
   • Jos alkuperäisvalmiste (kallis lääke) vaihdetaan rinnakkaistuontivalmisteeseen (ei kallis lääke), rinnakkaistuontivalmistetta voisi lähtökohtaisesti toimittaa
    3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.
   • Kyseisellä annostusohjeella rinnakkaistuontivalmisteen 3 kuukauden lääkemäärä olisi 6x1,5 ml. Koska toimitettavasta vahvuudesta on kuitenkin markkinoilla yli 1000 € maksava alkuperäisvalmiste (kallis lääke), apteekki voi toimittaa rinnakkaistuontivalmistetta määrän, jonka hinta ei ylitä aidosti kalliin (alkuperäis)lääkkeen hintaa.
    • Apteekki voi siis toimittaa rinnakkaistuontivalmistetta 4x1x1,5 ml, joka on kahden kuukauden lääkemäärä. Tämän lääkemäärän hinta 1200 € jää aidosti kalliin alkuperäisvalmisteen 1x5x1,5 ml hinnan 1400 € alle.
Sivu päivitetty 6.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?