Kolmen kuukauden lääkemäärä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kolmen kuukauden lääkemäärä

Voit toimittaa asiakkaalle kerralla korvattuna enintään 100 vuorokauden tai 14 viikon hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän.

Lähtökohtaisesti 3 kuukautta on 90 vuorokautta tai 13 viikkoa. 3 kuukauden (90 vrk) määrään sallitaan kuitenkin 10 vuorokauden ylitys. Tällä (90 vrk + 10 vrk) halutaan mahdollistaa vakiintuneiden pakkauskokojen (98 ja 100 tablettia) toimittaminen. Sääntöä enintään 100 vuorokauden lääkemäärästä voidaan noudattaa myös muissa 100 vuorokauden hoitoajalle soveltuvissa pakkauksissa. Esimerkiksi jos 10 tablettia on ainoa pakkauskoko, sitä voi toimittaa kerralla korvattuna 3 kuukauden lääkemääränä 10 pakkausta, kun annostus on 1 x 1.

Kun lasket kerralla korvattavaa enimmäislääkemäärää, käytä kertoimena 100:aa vuorokautta tai 14:ää viikkoa ja huomioi tarkoituksenmukaiset pakkauskoot. Pakkauskokojen hinnoista johtuen joskus voi olla taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta toimittaa asiakkaalle lääke-erä, jonka riittoisuus on alle 3 kuukautta.

Jos valmisteen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli 100 vuorokauden hoitoaikaa, mutta vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löytyy lähempänä 100 vuorokauden hoitoaikaa oleva pakkauskoko, tee lääkevaihto. Jos asiakas kieltää lääkevaihdon, et voi toimittaa yli 100 vuorokauden lääkemäärää korvattuna (ks. kohta Lääkevaihto ja Virhemaksumenettely ja kohta Poikkeustilanteet - Kerralla korvattava enimmäislääkemäärä ja Ulkomaanmatkaa varten toimitettavat lääkkeet sekä kohta Asiakkaalle annettavat selvitykset).

Voit toimittaa korvattuna yli 100 vuorokauden hoitoaikaa vastaavan lääkepakkauksen vain silloin, kun lääkevalmisteen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli 100 vuorokauden hoitoaikaa eikä vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löydy pienempää pakkauskokoa.

Et voi soveltaa 10 vuorokauden ylitystä korvattuna toimitettaviin perusvoiteisiin tai erektiohäiriölääkkeisiin, koska näillä valmisteilla on omat toimitusmäärärajoituksensa.

Katso taulukoista esimerkkejä kerralla korvattavista lääkemääristä: