C-lausunto | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

C-lausunto vammaisetuuksia varten

Asiakas tarvitsee C-lausunnon (EV 256) hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta vammaisetuuksia.

Vammaisetuuksia ovat

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki.

Näin kirjoitat C-lausunnon vammaisetuuksia varten

Jos lausunto koskee alle 16-vuotiaan vammaistukea, kerro lausunnossa, miten lapsen sairaus vaikuttaa arkeen. Ota kantaa seuraaviin asioihin:

 • Mitä sairauksia tai vammoja lapsella on? Miten ne on diagnosoitu? 
 • Mitä hoitoa tai kuntoutusta lapsi on saanut tai saa tällä hetkellä?
 • Miten lapsen hoito ja huolenpito eroaa vastaavan ikäisen terveen lapsen hoidosta?

Jos lausunto koskee 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, kuvaa lausunnossa seuraavat asiat:

 • Millainen asiakkaan toimintakyky on? 
 • Mitkä sairaudet tai vammat heikentävät toimintakykyä? 
 • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa pitkäaikaiseen toimintakykyyn?
 • Millaista apua tai ohjausta ja valvontaa asiakas tarvitsee arjessa?
  • Tämän kohdan voi täyttää myös terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.9.2023