D-todistus erityishoitorahaa varten

Asiakas tarvitsee D-todistuksen (SV 10), kun hän hakee Kelasta erityishoitorahaa.

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

D-todistuksen kirjoittaa lapsen hoitava lääkäri.

Lue lisää erityishoitorahasta (Henkilöasiakkaat).

Huolellisesti tehty todistus on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Vaikeat sairaudet

Kela maksaa lapsen vaikean sairauden perusteella erityishoitorahaa kotihoidon ajalta sekä 7–15-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta, jos lapsen sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Vaikeita sairauksia ovat

  • leukemia tai muu pahanlaatuinen kasvain
  • vaikea sydänvika, vaikea tapaturma tai palovamma
  • vaikeasti tasapainotettava diabetes tai diabeteksen hoidon aloitusvaihe
  • vaikea mielenterveyden häiriö
  • vaikea kehitysvamma
  • vaikea keuhkoastma
  • vaikea nivelreuma
  • muu vaikeusasteeltaan edellä mainittuihin verrattava sairaus tai vamma.

Näin kirjoitat todistuksen

Enimmäisaikojen ylittyessä (lisäpäivät)

Kela voi maksaa erityishoitorahaa enimmäisajan ylittävältä ajalta, jos sille on erityinen hoidollinen tai painava lääketieteellinen syy. Erityishoitorahaa maksetaan saman sairauden poliklinikka- tai sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta enintään 60 arkipäivän ajan. Jotta lisäpäiviä voidaan myöntää, lääkärin pitää perustella, miksi sairauteen liittyvä hoito tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa.

Näin kirjoitat D-todistuksen, kun erityishoitorahan enimmäisajat ylittyvät.

D-todistuksen lähettäminen Kelaan

Lähetä D-todistus Kelaan sähköisesti Kanta-palvelujen kautta, jos se on mahdollista. Lausunto näkyy Omakanta-palvelussa. Lue lisää todistusten ja lausuntojen sähköisestä lähettämisestä (kanta.fi).

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi lapsen huoltajan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna lapsen huoltajalle kopio D-todistuksesta.