D-todistus erityishoitorahaa varten

Asiakas tarvitsee D-todistuksen (SV 10), kun hän hakee Kelasta erityishoitorahaa.

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

D-todistuksen kirjoittaa lapsen hoitava lääkäri.

Lue lisää erityishoitorahasta (Henkilöasiakkaat).

Käytä ensisijaisesti sähköistä D-todistusta

Käytä sähköistä D-todistusta, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Tutustu ohjeisiin sähköisistä lääkärinlausunnoista ja -todistuksista.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty todistus on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

  • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
  • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Vaikeat sairaudet

Kela maksaa lapsen vaikean sairauden perusteella erityishoitorahaa kotihoidon ajalta sekä 7–15-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta, jos lapsen sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Vaikeita sairauksia ovat

  • leukemia tai muu pahanlaatuinen kasvain
  • vaikea sydänvika, vaikea tapaturma tai palovamma
  • vaikeasti tasapainotettava diabetes tai diabeteksen hoidon aloitusvaihe
  • vaikea mielenterveyden häiriö
  • vaikea kehitysvamma
  • vaikea keuhkoastma
  • vaikea nivelreuma
  • muu vaikeusasteeltaan edellä mainittuihin verrattava sairaus tai vamma.

Näin kirjoitat todistuksen

Enimmäisaikojen ylittyessä (lisäpäivät)

Kela voi maksaa erityishoitorahaa enimmäisajan ylittävältä ajalta, jos sille on erityinen hoidollinen tai painava lääketieteellinen syy. Erityishoitorahaa maksetaan saman sairauden poliklinikka- tai sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta enintään 60 arkipäivän ajan. Jotta lisäpäiviä voidaan myöntää, lääkärin pitää perustella, miksi sairauteen liittyvä hoito tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa.

Näin kirjoitat D-todistuksen, kun erityishoitorahan enimmäisajat ylittyvät.

D-todistuksen lähettäminen Kelaan

Lähetä D-todistus Kelaan sähköisesti Kanta-palvelujen kautta, jos se on mahdollista. Lausunto näkyy Omakanta-palvelussa. Lue lisää todistusten ja lausuntojen sähköisestä lähettämisestä (kanta.fi).

Jos et voi toimittaa todistusta sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna lapsen huoltajalle kopio D-todistuksesta.