D-todistus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

D-todistus erityishoitorahaa varten

Asiakas tarvitsee D-todistuksen (SV 10), kun hän hakee Kelasta erityishoitorahaa.

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

D-todistuksen kirjoittaa lapsen hoitava lääkäri.

Vaikeat sairaudet

Kela maksaa lapsen vaikean sairauden perusteella erityishoitorahaa kotihoidon ajalta sekä 7–15-vuotiaan lapsen sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta vain, jos sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Vaikeita sairauksia tai vammoja ovat

 • leukemia tai muut pahanlaatuiset kasvaimet
 • vaikeat sydänviat
 • vaikeat tapaturmat tai palovammat
 • vaikeasti tasapainotettava diabetes tai diabeteksen hoidon aloitusvaihe
 • vaikeat mielenterveyden häiriöt
 • vaikea kehitysvammaisuus
 • vaikea keuhkoastma
 • vaikea nivelreuma
 • muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudentilat.

Näin kirjoitat D-todistuksen erityishoitorahaa varten

 • Jos lapsi on 7–15-vuotias, totea ja kuvaile vaikea sairaus tai muu vaikeusasteeltaan edellä mainittuihin verrattava sairaus tai vamma.
 • Alle 7-vuotiaan sairaalahoidon osalta riittää, että toteat vanhemman osallistumisen tarpeellisuuden. Sairauden ei tarvitse olla vaikea eikä hoidon tarvitse olla vaativassa vaiheessa.
 • Kirjaa päivät, joina huoltajan tai vanhemman on tarpeen osallistua kokopäiväiseen hoitoon tai kuntoutukseen. Kun lapsi on sairaalahoidossa, etuus voidaan maksaa molemmille vanhemmille samanaikaisesti.
 • Jos lapsi on 7–15-vuotias, totea ja kuvaile vaikea sairaus sekä annettu hoito ja jatkohoidon tarve.
 • Alle 7-vuotiaan poliklinikkahoidon osalta riittää, että toteat vanhemman osallistumisen tarpeellisuuden. Sairauden ei tarvitse olla vaikea eikä hoidon tarvitse olla vaativassa vaiheessa.
 • Kirjaa päivät, joina vanhemman tai huoltajan on tarpeen osallistua kokopäiväiseen hoitoon tai kuntoutukseen. Kun lapsi on poliklinikkahoidossa, etuus voidaan maksaa molemmille vanhemmille.
 • Jos lapsi on 0–15-vuotias, totea ja kuvaile lapsen vaikea sairaus.
 • Kuvaile nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe, joka edellyttää vanhemman tai huoltajan osallistumista.
 • Perustele vanhemman tai huoltajan kokopäiväiseen hoitoon osallistumisen tarpeellisuus ja sen kesto. Kun lapsi on kotihoidossa, etuus voidaan maksaa vain toiselle vanhemmista saattohoitoa lukuun ottamatta.
 • Jos lapsi on 0–15-vuotias, totea ja kuvaile lapsen vaikea sairaus.
 • Kuvaile ja perustele nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe, joka edellyttää vanhemman tai huoltajan varallaolotarvetta.
 • Kirjaa kokeilujakson arvioitu kesto.
 • Erityishoitorahaan oikeuttavaa kuntoutusta voi olla sairaalakuntoutuksen lisäksi
  • kuntoutuskurssi
  • sopeutumisvalmennuskurssi
  • kuntoutussuunnitelman tekeminen
  • proteesin, apuvälineen tai vastaavan haittaa kompensoivan välineen hankkiminen.
 • Edellä mainitut kuntoutusmuodot eivät edellytä vaikeaa sairautta.
 • Erityishoitorahan kanssa vaihtoehtoinen etuus on kuntoutusraha.

Näin kirjoitat D-todistuksen, kun erityishoitorahan enimmäisajat ylittyvät

Kela voi maksaa erityishoitorahaa enimmäisajan ylittävältä ajalta, jos sille on erityinen hoidollinen tai painava lääketieteellinen syy. Erityishoitorahaa maksetaan saman sairauden poliklinikka- tai sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta enintään 60 arkipäivän ajan. 

Jotta lisäpäiviä voidaan myöntää, lääkärin pitää perustella, miksi sairauteen liittyvä hoito tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa.

 • Jos lapsi on 0–15-vuotias, totea ja kuvaile lapsen vaikea sairaus.
 • Kuvaile nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe, joka edellyttää vanhemman tai huoltajan osallistumista.
 • Perustele vanhemman kokopäiväisen hoitoon osallistumisen tarpeellisuus ja kesto hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi (erityinen hoidollinen syy).
 • Jos lapsi on 7–15-vuotias, totea ja kuvaile vaikea sairaus sekä annettu hoito ja jatkotoimenpiteiden tarve.
 • Kirjaa päivät, joina vanhemman tai huoltajan kokopäiväinen hoitoon osallistuminen on tarpeen.
 • Perustele lisäksi painava lääketieteellinen syy, joita ovat
  • hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa, esimerkiksi infektioeristys immunosuppressiivinen hoidon aikana
  • vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoito
  • saattohoito
  • dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa
  • muu vastaava painava lääketieteellinen syy.