A-todistus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

A-todistus

Linkit tämän sivun sisältöön:

Milloin asiakas tarvitsee A-todistuksen?

Asiakas tarvitsee A-todistuksen (SV 6), kun hän hakee

 • sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyys on kestänyt alle 2 kuukautta
 • osasairauspäivärahaa alle 2 kuukaudeksi
 • luovutuspäivärahaa.

A-todistusta voidaan käyttää myös, kun asiakas hakee tartuntatautipäivärahaa. 

Kirjoita kuitenkin B-lausunto jo sairauden alkuvaiheessa, jos

 • sairaus on vaikea
 • sairauden vaikutus toiminta- tai työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai sairaus uhkaa muuttua pitkäaikaiseksi
 • potilas hyötyisi kuntoutuksesta
 • useaa työtä tekevä potilas hakee osasairauspäivärahaa
 • potilas hakee osasairauspäivärahaa kuntoutustuen jälkeen.

Näin arvioit potilaan työkykyä

Sairauspoissaolon kirjoittaminen edellyttää aina, että työkyvyttömyys liittyy jompaankumpaan seuraavista:

 • diagnosoituun sairauteen tai vammaan
 • aiheelliseen epäilyyn sairaudesta tai vammasta.

Kun arvioit työkykyä, suhteuta potilaan toimintakyky työn vaatimuksiin. Huomioi, onko työpaikalla mahdollista muokata työn sisältöä niin, että se vastaa potilaan työkykyä.

Muista myös osasairauspäiväraha ja arvioi potilaan mahdollisuus palata työhönsä osa-aikaisesti siten, ettei hänen terveytensä ja toipumisensa vaarannu. Lue lisää osasairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Voit tarvittaessa kirjoittaa A-todistuksen Lisätietoja-kohtaan suosituksen työjärjestelyistä tai työterveyslääkärin konsultaatiosta.

Näin kirjoitat A-todistuksen sairauspäivärahaa varten

Kirjaa todistukseen seuraavat asiat:

 • toteamasi työkykyä alentava sairaus tai vamma ICD-10:n mukaisella diagnoosilla
 • oirekoodi, jos työkyvyn aleneman syy on jokin muu kuin sairaus tai vamma
 • potilaan ammatti, nykyinen työtehtävä ja työnantaja
 • arviosi työkyvyttömyysajasta
 • kantasi, tarvitseeko potilas kuntoutusta
 • toimenpide, jos potilaalle on tehty sellainen (kirjaa kohtaan Lisätietoja).

Huomioi lisäksi seuraavat asiat:

 • Et voi kirjoittaa todistusta työkyvyttömyydestä etukäteen niin, että työkyvyttömyys alkaa vasta tulevaisuudessa.
 • Voit kirjoittaa todistuksen jälkikäteen vain, jos olet itse todennut työkyvyttömyyden aikaisemmin tai olet saanut muualta luotettavan selvityksen sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Kerro kohdassa Lisätietoja, miksi kirjoitat todistuksen jälkikäteen.
 • Jos jatkat potilaan työkyvyttömyysaikaa saman sairauden takia kirjoittamalla uuden todistuksen, työkyvyttömyysjaksojen väliin ei saa jäädä välipäiviä. Kirjoita kohtaan Lisätietoja ”edellisen sairauden jatkuminen”.

Lue lisää sairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Työterveyshuollon lausunto

Kelan asiakas tarvitsee työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet hyvin tuntevan lääkärin kirjoittaman työterveyshuollon lausunnon viimeistään, kun hän on saanut 90 päivää sairauspäivärahaa. 

Tarvittaessa työterveyshuollon on myös arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja kirjoitettava uusi lausunto, ennen kuin asiakas on saanut 150 ja 230 päivää sairauspäivärahaa. 

Käytä työterveyshuollon lausunnon laatimiseen A-todistusta, jos tilanne on selkeä eikä ole tarvetta tehdä B-lausuntoa muuta tarkoitusta varten.

 • Valitse kohdassa Todistuksen tarkoitus vaihtoehto Työterveyshuollon lausunto työssä jatkamismahdollisuuksista.
 • Kirjoita lausuntosi kohtiin Arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja Selvitys työssä jatkamismahdollisuuksista.

Työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko

Jos potilaasi työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, hänen pitää ensisijaisesti hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstään. Potilas tarvitsee lääkärinlausunnon tai -todistuksen vakuutusyhtiötä varten. 

Jos työkyvyttömyys johtuu sotilastapaturmasta, potilas hakee tukea Valtiokonttorista ja toimittaa todistuksen tai lausunnon sinne.

Käytä B-lausuntoa, jos arvioit samalla työhön paluuta tukevia toimenpiteitä.

Näin kirjoitat A-todistuksen osasairauspäivärahaa varten

Työterveyslääkäri tai muu asiakkaan työolosuhteet tunteva lääkäri kirjoittaa A-todistuksen osasairauspäivärahaa varten. A-todistus riittää yleensä silloin, kun osasairauspäivärahaa haetaan alle 2 kuukaudeksi. A-todistuksella voi hakea osasairauspäivärahaa, vaikka edeltävä sairauspäivärahakausi olisi pitkä tai sairauspäivärahaa varten olisi aikaisemmin toimitettu B-lausunto.

Sähköisestä A-todistuksesta on tulossa uusi versio. Ennen kuin saat sen käyttöösi, muista seuraavat asiat, kun kirjoitat todistusta: 

 • Valitse todistuksen tarkoitukseksi Muu ja kirjoita tarkennukseksi ”osasairauspäiväraha”.
 • Kirjaa toteamasi työkykyä alentava sairaus tai vamma ICD-10-luokituksen mukaisella diagnoosilla.
 • Kirjaa potilaan ammatti, nykyinen työtehtävä ja työnantaja.
 • Kirjaa arviosi työkyvyttömyysajasta sille varattuun kohtaan.
 • Kirjoita Lisätietoja-kohtaan ”Esitän osasairauspäivärahaa ajalle pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv. Osa-aikainen työskentely (40–60 %) ei vaaranna terveyttä ja toipumista.” Huomaa, että esittämäsi ajanjakson täytyy olla työkyvyttömyysajalla.

Lue lisää osasairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Näin kirjoitat A-todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten

Asiakas tarvitsee tartuntatautipäivärahan hakemusta varten päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Päätöksen tekee hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kelalle riittää myös kopio päätöksestä. Lue lisää tartuntatautipäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Toinen vaihtoehto on, että kirjaat päätöksen tiedot A-todistukseen:

 1. Valitse todistuksen tarkoitukseksi Muu ja kirjoita tarkennukseksi ”tartuntatautipäiväraha”.
 2. Kirjaa diagnoosi, päätöksen kesto ja perustelut poissaololle.
 3. Allekirjoituksestasi pitää näkyä, että olet tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Näin kirjoitat A-todistuksen luovutuspäivärahaa varten

Asiakas tarvitsee A-todistuksen, kun hän hakee Kelasta luovutuspäivärahaa. Lue lisää luovutuspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio)

Merkitse todistukseen

 • minkä elimen tai kudoksen luovutuksesta on kyse
 • tutkimuspäivä, jos kyseessä on elimen tai kudoksen luovuttajan tutkimus
 • elimen tai kudoksen irrotuspäivä, jos kyseessä on luovutustilanne
 • tutkimuksesta tai luovutuksesta johtuva työkyvyttömyysaika.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.1.2024