Lausunto erityisraskausrahaa varten | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lääkärinlausunto erityisraskausrahaa varten

Asiakas tarvitsee lääkärinlausunnon erityisraskausvapaan tarpeesta (SV 97), kun hän hakee Kelasta erityisraskausrahaa.

Kela voi maksaa erityisraskausrahaa, jos asiakas joutuu raskauden aikana olemaan poissa työstä ennen varsinaista raskausrahakautta siksi, että

  • hän altistuu työssään kemiallisille aineille, säteilylle, tarttuvalle taudille tai muulle vaaratekijälle (erityisraskausrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty sairausvakuutusasetuksessa)
  • vaaratekijät eivät ole vältettävissä työssä
  • työnantaja ei pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.

Lisäksi erityisraskausrahan maksaminen edellyttää, että asiakas on työkykyinen. Jos asiakas ei ole työkykyinen, hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Työterveyshuolto arvioi, milloin erityisraskausrahan ja erityisraskausrahavapaan hakeminen on tarpeellista ja ajankohtaista.

Näin kirjoitat lääkärinlausunnon erityisraskausrahaa varten

Erityisraskausrahalausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työolot.

  • kuvaa lääkärinlausunnossa (SV 97) raskaana olevalle, sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioidut kemialliset aineet, säteily, tarttuva tauti tai muut vaaratekijät
  • arvioi altistuminen tekijöille
  • kuvaa mahdollisuudet työnkuvan muokkaukseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.6.2024