Pikaopas lääkärille: potilaan työkyvyttömyys | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas lääkärille: potilaan työkyvyttömyys

Tästä pikaoppaasta näet, mitä lääkärin pitää ottaa huomioon, kun potilaan työkyvyttömyys pitkittyy.

Kun kirjoitat lääkärintodistusta tai -lausuntoa, muista ottaa huomioon myös

Katso video Kun työkyvyttömyys pitkittyy, sairauspäivärahakauden tarkistuspisteet tulevat avuksi, pituus 9 min 33 s, tekstitetty (Youtube)Koulutusvideossa esitetyt diat (pdf).

Työkyvyttömyys alkaa

Kirjoita A-todistus

Kirjoita A-todistus, kun toteat työkyvyttömyyden.

Kelan asiakas tarvitsee A-todistuksen sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi silloin, kun työkyvyttömyys on kestänyt alle 2 kuukautta. A-todistus käy myös osasairauspäivärahahakemuksen liitteeksi 1.4.2023 alkaen silloin, kun osasairauspäivärahaa haetaan alle 2 kuukauden ajalle.

Kela voi maksaa sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviä ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Osasairauspäivärahan hakeminen

Osasairauspäivärahaa kannattaa hakea heti, kun työntekijä ja työnantaja ovat sopineet osa-aikatyön aloittamisesta. Myös yrittäjän kannattaa hakea osasairauspäivärahaa mahdollisimman nopeasti. Takautuva hakuaika on 2 kuukautta siitä päivästä, josta lähtien osasairauspäivärahaa halutaan saada.

30 päivää

Työnantajan ilmoitus työterveyshuoltoon

Työnantaja ilmoittaa sairauspoissaolot työterveyshuoltoon, kun poissaolo on kestänyt 30 päivää.

60 päivää

Kirjoita B-lausunto sairauspäivärahaa varten

Kirjoita potilaallesi B-lausunto sairauspäivärahaa varten viimeistään silloin, kun hän on saanut 60 päivää sairauspäivärahaa ja sairaus jatkuu.

Sairauspäivärahan hakeminen

Potilaasi tai hänen työnantajansa pitää hakea sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kirjoita B-lausunto osasairauspäivärahaa varten

Kirjoita potilaallesi B-lausunto viimeistään silloin, kun osasairauspäivärahaa haetaan yli 2 kuukauden ajalle.

Kela selvittää kuntoutuksen tarpeen

Kela selvittää lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutustarpeen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan suorituspäiviä on kertynyt yhteensä 60 päivää. Kela ottaa tarvittaessa yhteyttä potilaaseen.

90 päivää

Työntekijä tarvitsee työterveyshuollon lausunnon

Kelan asiakas tarvitsee työterveyshuollon lausunnon työssä jatkamisen mahdollisuuksista, kun Kela on maksanut hänelle sairauspäivärahaa 90 päivältä. Kela voi keskeyttää sairauspäivärahan maksamisen, jos asiakkaalla ei ole työterveyshuollon lausuntoa 90 päivän jälkeen.

Huomaa, että työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa.

150 päivää

Osasairauspäivärahan enimmäisaika

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa enintään 150 arkipäivältä. Enimmäisaikaan lasketaan edeltäneen 2 vuoden ajalta kaikki päivät, joilta on myönnetty osasairauspäivärahaa.

Milloin osasairauspäivärahaa voi saada uudelleen?

Kun enimmäisaika on täyttynyt, Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun asiakas on ollut työkykyinen vähintään 12 kuukauden ajan. Jos kysymyksessä on uusi sairaus, 12 kuukauden työkykyisyysaikaa ei edellytetä.

Kela selvittää hakemuksen perusteella, onko kyseessä sama sairaus vai uusi sairaus.
 

Lisäpäivät osasairauspäivärahaan

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa saman sairauden perusteella vielä enintään 50 lisäpäivältä, jos asiakas palaa osasairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen työhön ja työskentelee yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää.
 

Työntekijälle työterveyshuollon lausunto

Työterveyshuollossa on laadittava lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista tarvittaessa myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Myös nämä 90 päivän jälkeen laaditut lausunnot on toimitettava Kelaan.

Huomaa, että työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa.

Kela ottaa yhteyttä potilaaseen

Kela ottaa yhteyttä potilaaseesi ja kertoo hänelle kuntoutusmahdollisuuksista ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta, kun hän on saanut sairauspäivärahaa 150 päivää.

230 päivää

Työntekijälle työterveyshuollon lausunto

Työterveyshuollossa on laadittava lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista tarvittaessa myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Myös nämä 90 päivän jälkeen laaditut lausunnot on toimitettava Kelaan.

Huomaa, että työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa.

300 päivää

Sairauspäivärahan enimmäisaika

Kela voi maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivältä eli noin vuoden ajan. Enimmäisaikaan lasketaan edeltäneen 2 vuoden ajalta kaikki päivät, joilta on myönnetty sairauspäivärahaa.

Milloin sairauspäivärahaa voi saada uudelleen?

Kun enimmäisaika on täyttynyt, asiakas voi saada sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun on ollut työkykyinen vuoden ajan.

Jos kysymyksessä on uusi sairaus, ei 12 kuukauden työkykyisyysaikaa edellytetä.

Lisäpäivät

Kirjoita uusi B-lausunto

Jos potilaasi palaa sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen työhön ja työskentelee yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää, hän voi saada sairauspäivärahaa saman sairauden perusteella vielä 50 lisäpäivältä.  

Kirjoita potilaallesi uusi B-lausunto sairauspäivärahaa varten.

Työkyvyttömyyden pitkittyessä

B-lausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten

Jos työkyvyttömyys jatkuu, potilaasi voi saada Kelasta tai työeläkelaitokselta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kirjoita potilaallesi B-lausunto kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi.

Työkyvyn arviointi

Muista, että työkyvyttömyyden määritelmä on erilainen, kun Kela arvioi oikeutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Sairauspäivärahassa arvioidaan ammatillista työkyvyttömyyttä. Kuntoutustuessa tai työkyvyttömyyseläkkeessä arvioidaan ns. yleistä työkyvyttömyyttä.

Vaihtoehtona myös työttömyysturva

Jos potilaan sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy ennen kuin hänen eläkehakemuksensa on käsitelty tai potilaalla ei ole oikeutta kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän voi hakea työttömyysturvaetuutta. Potilaan pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jotta hän voi saada työttömyysturvaa.

Muista kuntoutuksen mahdollisuudet

Muista aina arvioida, voisiko potilas hyötyä kuntoutuksesta. Kirjoita tarvittaessa B-lausunto kuntoutusta varten.

Ennen työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukipäätöksen antamista myös Kela tai työeläkelaitos selvittävät kuntoutumisen mahdollisuuksia. Kelassa voidaan ammatillisen kuntoutuksen lisäksi arvioida myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta.

Sivu päivitetty 9.10.2023