Etuustietopalvelu Kelmu | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Etuustietopalvelu Kelmu

Etuustietopalvelu Kelmu

Etuustietopalvelu Kelmusta tarkistat kätevästi asiakkaan etuustiedot.

Kirjaudu palveluun

Etuustietopalvelu Kelmussa viranomainen voi esimerkiksi

 • tarkistaa asiakkaansa saamat etuudet ja niihin liittyvät tiedot
 • lähettää Kelaan asiakkaan perustoimeentulotuen asiakirjoja hänen pyynnöstään
 • nähdä Kelan tekemät ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeesta
 • nähdä kuntakohtaisia listoja tiettyjen etuuksien saajista
 • tehdä maksuvaatimuksia Kelalle.

Tiedot asiakkaan saamista etuuksista

Etuustietojen tarkistaminen on tarkoitettu niille viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille, joilla on lain mukaan oikeus saada Kelan etuustietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Eri käyttäjätahot näkevät eri asioita. Kelmussa on muun muassa tietoja

 • etuuksien vireillä olosta
 • etuusratkaisusta
 • maksuista
 • vakuuttamistiedoista
 • perintätiedoista
 • lääkekatosta.

Kelan ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeesta

Kela välittää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja Ahvenanmaan kunnille seuraavat tiedot:

 • asiakkaan sosiaalityön tarve
 • asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve
 • ilmoitus alennetusta perusosasta
 • ilmoitus alle 25-vuotiaasta työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 4 kuukautta
 • ilmoitus 25 vuotta täyttäneestä työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 12 kuukautta
 • ilmoitus maahanmuuttajasta, joka on saanut toimeentulotukea 2 kuukautta.

Tiedot näkyvät Kelmussa seuraavasti:

 • yhteydenotot ja ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta välittömästi
 • kiireellisenä tehdyt hakemukset sekä työttömiä ja maahanmuuttajia koskevat ilmoitukset samana päivänä
 • täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset ja ilmoitukset alennetusta perusosasta perustoimeentulotuen päätöksen jälkeisenä päivänä.

Jos Kelan ilmoitus ei kuulu kuntaan tai hyvinvointialueelle, jonne Kela on sen toimittanut, voi hyvinvointialueen käsittelijä itse siirtää ilmoituksen toiselle saman hyvinvointialueen kunnalle tai toisen hyvinvointialueen kunnalle. Siirtäminen on mahdollista kaikille ilmoituksille eikä siirtäminen edellytä yhteydenottoa Kelaan.

Kelan ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeesta näkyvät, jos käyttäjällä on valtuus Toimeentulotuen ja sosiaalihuollon tietojen tarkastelu.

Listat etuuksien saajista

Etuustietopalvelussa hyvinvointialueen tai kunnan työntekijä voi hakea ja nähdä listoja tiettyjen etuuksien saajista. Palvelussa voi hakea seuraavat listat:

Listat näkyvät niiden katsomiseen oikeuttavilla Suomi.fi-valtuuksilla.

Maksuvaatimukset Kelalle

Maksuvaatimuksia voi Kelmussa tehdä hyvinvointialueen, Helsingin tai Ahvenanmaan edustaja. Lue lisää etuuden maksamisesta hyvinvointialueelle.

Kirjautuminen ja valtuudet

Kirjaudu etuustietopalvelu Kelmuun vahvalla sähköisellä tunnistautumistavalla, kuten henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tarvitset lisäksi Suomi.fi-valtuuden, jonka avulla voimme varmistaa, että sinulla on työtehtäviisi liittyvä oikeus asiointiin. Etuustietopalvelu Kelmussa on käytössä useita asiointivaltuuksia. Saat tarvitsemasi valtuuden edustamaltasi organisaatiolta. Tarkista Kelmussa tarvittavat asiointivaltuudet.

Ohjeet ja koulutusmateriaalit

Tutustu ohjeisiin

Ohjeet hyvinvointialueille ja kunnille

Koulutusmateriaalit vastaanottokeskuksille

Kelmu ja tulorekisteri

Kela ilmoittaa tulorekisteriin (Henkilöasiakkaat-osio) tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta.

Häiriöt

Jos huomaat palvelussa häiriön, ilmoita siitä Kelan tekniseen tukeen tekninentuki@kela.fi. Häiriöitä korjataan arkisin klo 8–17.

Sopimus Kelmun käytöstä

Kelmun käyttö edellyttää Kelan ja viranomaisen välistä sopimusta. Sopimusasioissa voit olla yhteydessä Kelan tietopalveluihin sähköpostiosoitteeseen tiedonvalitys@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 25.6.2024