Palvelukuvaus ja tulkkaustuotteet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Palvelukuvaus ja tulkkaustuotteet

Palvelukuvauksessa Kela määrittelee vaatimukset tulkkauspalvelun tuottamiselle ja tulkkauspalvelun sisällön. Tulkkauspalvelun sisältöön kuuluvat esimerkiksi tulkkaustuotteet, jotka tarkoittavat eri asiakasryhmille tarkoitettuja tulkkausmuotoja.

Tulkkaustuotteet

Nykyisellä sopimuskaudella on käytössä seuraavat tulkkaustuotteet:

  • kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus
  • kuulo- ja kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaus
  • puhevammaisten tulkkaus.

Tulkkaustilauksen tuote määräytyy asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tulkkauspalvelun asiakkaiden käyttämiä kieliä ovat pääasiassa suomi, ruotsi, suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus

Kuulovammaisten tulkkauksessa voidaan käyttää puhetta, viittomakieltä tai viitottua puhetta.

Kuulonäkövammaisten tulkkaus on kokonaisuus, joka muodostuu tulkkauksesta, opastuksesta ja kuvailusta. Tulkkauksessa voidaan käyttää puhetta, viittomakieltä, viitottua puhetta tai menetelmiä, jotka perustuvat informaation välittämiseen kosketuksen kautta, kuten esimerkiksi taktiiliviittominen, haptiisit ja muut taktiilit menetelmät. Tulkkaustilanteissa ympäristöä koskeva tieto välittyy kuvailemalla ja opastamalla.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus on tulkkausmuoto, jossa tulkki välittää puhujan suullisen viestin kirjoitettuun muotoon joko käsin tai tietokoneella. Palveluntuottaja vastaa kirjoitustulkkaukseen kuuluvista laitteista sekä niiden käytöstä ja huollosta aiheutuvista kustannuksista. Kela ei aseta vaatimuksia kirjoitustulkkauksessa käytettäville tekniikoille ja ohjelmistoille.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus koostuu asiakkaan tarpeista lähtevistä, yksilöllisistä ja toimivista keinoista kommunikointiin. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi puhe, kirjoittaminen, viittomat, blissmerkit ja erilaiset graafiset merkit.

Palvelun järjestäminen toisen asiakasryhmän tulkilla

Joissain tilanteissa palvelua ei pystytä järjestämään asiakkaan oman asiakasryhmän (puhevammainen, kuulovammainen, kuulonäkövammainen) tulkilla. Asiakas voi kuitenkin ilmoittaa, ettei hän tarvitse kyseisessä tulkkaustapahtumassa oman vammaryhmänsä erityisosaamista.

Tällaisissa tilanteissa palvelu voidaan järjestää toisen asiakasryhmän tulkilla. Tulkki voi kuitenkin tuottaa vain niitä tuotteita, joihin hän on tullut kilpailutuksessa hyväksytyksi.