Tulkkauspalvelun käytön opastus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tulkkauspalvelun käytön opastus

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun kuuluu tulkkauspalvelun käytön opastus uudelle asiakkaalle. Opastustilaisuudessa asiakas saa tietoa Kelan tulkkauspalveluista ja tavoista käyttää palvelua. 

Opastusta voidaan tarvittaessa tarjota myös palvelua pidempään käyttäneille asiakkaille. Aloite opastuksen järjestämisestä voi tulla asiakkaalta itseltään, omaiselta, avustajalta, tulkilta tai Kelasta.

Tulkkauspalvelun käytön opastus on tarkoitettu kaikille tulkkauspalvelun asiakasryhmille. Mukana opastustilaisuudessa voi olla myös asiakkaan lähiomainen, yhteyshenkilö, avustaja tai esim. puheterapeutti.

Näin palveluntuottaja tuottaa käytön opastusta

Tulkkauspalvelun käytön opastuksen tuottaminen on palveluntuottajalle vapaaehtoista.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus välittää tulkit opastustilaisuuksiin.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakasta opastava tulkki tietää, miten käytön opastus tapahtuu. Asiakasta voi opastaa vain tulkki, joka tuntee käytönopastusprosessin ja sitä tukevan materiaalin.

Yleensä asiakkaalle järjestetään yksi opastustilaisuus. Tarvittaessa tilaisuuksia voidaan järjestää useampia.

Käytön opastuksessa hyödynnetään Kelan materiaaleja. Kela on laatinut selkokielisen oppaan tulkkauspalvelun käyttöön. Sen voi ladata tai tulostaa verkosta suomeksi tai ruotsiksi. Opas on kuvitettu värillisillä Papunetin kuvilla, jotta se olisi mahdollisimman ymmärrettävä.

Tulkit ottavat opastustilaisuuteen mukaansa

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.5.2023

Mitä mieltä olet sivusta?