Asumistuen maksaminen vuokranantajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asumistuen maksaminen vuokranantajalle

Kela voi korvata asumisesta johtuvia kustannuksia yleisenä asumistukena tai eläkkeensaajan asumistukena. Asumistuen laji riippuu asiakkaan elämäntilanteesta.

Asumistuki voidaan maksaa vuokranantajalle, jos vuokralainen on antanut Kelalle valtuutuksen. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen asumistukihakemuksessaan tai erikseen. Kela ei voi maksaa tukea vuokranantajalle pelkästään vuokrasopimuksessa olevan maininnan perusteella.

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokralainen jättää vuokran maksamatta kokonaan tai osittain vähintään 2 peräkkäisen kuukauden ajalta

Muutoksista ilmoittaminen

Jos asumistuki maksetaan vuokranantajalle, vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan vuokralaisen poismuutosta. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla Kelan viranomaislinjalle.

Jos vuokralainen muuttaa ennen vuokrasopimuksen päättymistä, vuokranantajan ei tarvitse palauttaa asumistukea, joka on maksettu vuokrasopimuksen voimassaolon ajalta. Toisaalta vuokranantajalla ei ole oikeutta asumistukeen muuton jälkeen, jos vuokrasopimus on irtisanottu ja vuokranantajan voidaan katsoa olevan tietoinen poismuutosta. 

Vuokranantaja ei voi käyttää vuokralaisen muuton jälkeen maksettavaa asumistukea esimerkiksi vuokrarästien kuittaamiseen, vaan tuki pitää palauttaa Kelaan.

Muutto saman vuokranantajan toiseen asuntoon

Vuokranantajan ei tarvitse palauttaa edellistä asuntoa varten maksettua asumistukea, jos vuokralainen muuttaa saman vuokranantajan omistamaan toiseen asuntoon. Vuokranantajan ei tarvitse tällöin tehdä Kelaan erillistä ilmoitusta muutosta. 

Vuokranantajan pitää kuitenkin palauttaa asumistuki Kelalle, jos vuokralainen ei hae asumistukea uuteen asuntoon tai jos hän haluaa, että asumistuki maksetaan jatkossa hänelle itselleen. Näissä tapauksissa Kela pyytää asumistuen takaisin vuokranantajalta.

Vuokranantajan kannattaa ilmoittaa Kelaan, jos hän myy vuokraamansa asunnon tai jos asunnon omistusoikeus siirtyy muulla tavoin. Näissä tilanteissa vuokranantajan pitää ilmoittaa kaikki myytävässä kohteessa asuvat henkilöt, jotka saavat asumistukea. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla viranomaislinjalle.

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle, jos vuokralainen jättää vuokran maksamatta kokonaan tai osittain vähintään 2 peräkkäisen kuukauden ajalta. Vuokranantajan pitää pyytää asumistuen maksamisen siirtämistä itselleen esimerkiksi soittamalla viranomaislinjalle. Ennen maksun siirtoa Kela on yhteydessä tuensaajaan, joten voi kestää 1–2 kuukautta, ennen kuin tuki maksetaan vuokranantajalle.

Vuokralaisen tai vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotka vaikuttavat asumistukeen. Vuokranantaja voi tehdä ilmoituksen soittamalla viranomaislinjalle. Jos muutoksista ei ilmoiteta, Kela saattaa maksaa asumistukea aiheettomasti tai väärän suuruisena.

Jos vuokralainen on muuttanut pois asunnosta ja tukea on maksettu vielä muuton jälkeen, Kela pyytää vuokranantajaa palauttamaan liikaa maksetun tuen.

Jos vuokranantaja ei Kelan pyynnöstä huolimatta palauta liikaa maksettua asumistukea, Kela voi periä sen takaisin vuokranantajalta. Takaisinperinnästä annetaan erillinen päätös. Jos vuokranantaja ei maksa perittävää määrää takaisinperintäpäätöksen mukaisessa määräajassa, perintä siirtyy ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Jos vuokralainen kuolee, Kela saa virallisen kuolinilmoituksen Digi- ja väestötietovirastosta yleensä noin viikon kuluessa kuolemasta. Kela voi maksaa yleisen asumistuen vielä siltä kuukaudelta, jolloin vuokralainen on kuollut.

Vuokranantajan kannattaa kuitenkin ilmoittaa Kelaan vuokralaisen kuolemasta. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla viranomaislinjalle. Kela antaa puhelun yhteydessä vuokranantajalle tarkempaa neuvontaa tilanteeseen.

Jos vuokranantajan osoite tai tilinumero muuttuu, vuokranantajan pitää ilmoittaa muutoksesta Kelaan kirjallisesti lomakkeella Ilmoitus - Tiedot vuokranantajasta Y 12 (pdf).
Lomakkeen voi palauttaa mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen (Henkilöasiakkaat-osio) tai postittaa osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 

Viranomaislinja palvelee vuokranantajia

Vuokranantaja voi ilmoittaa viranomaislinjalle asioista, jotka koskevat

  • vuokralaisen muuttoa
  • maksuja ja viitenumeroita
  • liikaa maksetun asumistuen palauttamista
  • asumistuen maksamista vuokranantajalle, kun vuokralainen on jättänyt vuokran maksatta.

Vuokranantajan osoitteen tai tilinumeron muutoksesta ei voi ilmoittaa viranomaislinjalle, vaan niistä pitää ilmoittaa Kelaan kirjallisesti lomakkeella Ilmoitus - Tiedot vuokranantajasta Y 12 (pdf).

Älä anna vuokralaiselle viranomaislinjan palvelunumeroa. Vuokralaisia varten Kelassa on valtakunnalliset palvelunumerot (Henkilöasiakkaat-osio).

Vuokranantaja voi lähettää Kelaan suojattua sähköpostia

Vuokranantaja voi lähettää suojatun sähköpostin Kelaan Suomi.fi-tunnisteella tai ilman tunnistetta. Myös liitteet ja muut asiakirjat voi lähettää Kelaan suojatulla sähköpostilla. Lisäksi vuokranantaja voi kysyä Kelasta neuvoa suojatulla sähköpostilla. Lue, kuinka vuokranantaja lähettää Kelaan suojattua sähköpostia.

Sivu päivitetty 18.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?