Pikaopas yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle

Yksityisen hoidon tukea hakee lapsen perhe, mutta Kela maksaa tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Tälle sivulle on koottu muistilista yksityisen hoidon tuen hakemisesta ja maksamisesta varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Toiminnan aloittaminen

Tee ilmoitus

Päiväkotitoiminnan harjoittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Jos päiväkoti aloittaa toiminnan 1.1.2023 jälkeen, lupaa täytyy hakea ennen toiminnan aloittamista. Niiden päiväkotien, jotka ovat aloittaneet toiminnan ennen 1.1.2023, täytyy hakea lupaa viimeistään 31.12.2026.  

Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien täytyy tehdä kunnalle ilmoitus toiminnan aloittamisesta.

Työsopimussuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle. Kunta hyväksyy yksityisen hoidon tuen maksamisen työsopimussuhteiselle hoitajalle, kun yksityisen hoidon tuen hakija toimittaa kunnalle hyväksymistä varten selvityslomakkeen Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH2 (pdf).

Maksaminen

Kela lähettää maksuilmoituksen

Kela lähettää varhaiskasvatuksen tuottajalle perhekohtaisen ilmoituksen yksityisen hoidon tuen myöntämisestä.

Kela ei voi kertoa tuen maksamisen perusteista, sillä niihin vaikuttavat esimerkiksi perheen tulot.

Ensimmäinen maksupäivä

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Jos Kela ratkaisee hakemuksen kuun 10. päivän jälkeen, yksityisen hoidon tuki maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle seuraavan kuun lopussa.

Hakeminen

Perhe tekee hakemuksen

Perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelalta verkossa tai lomakkeella WH1. Kela maksaa tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Varhaiskasvatuksen tuottaja tekee verkossa ilmoituksen yksityisen hoidon tukea varten tai täyttää lomakkeen WH2 (Selvitys, Lasten yksityisen hoidon tuki, Päivähoidon tuottaja). Työsopimussuhteisen hoitajan pitää liittää hakemukseen myös kopio työsopimuksesta.

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys yksityisen hoidon tuesta

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan ennakonpidätys riippuu siitä, onko tuottaja ennakkoperintärekisterissä.

Lisäksi ennakonpidätykseen vaikuttaa se, onko kyseessä päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti vai työsopimussuhteinen hoitaja tai perhepäivähoitaja.

Muutokset

Ilmoita muutoksista

On tärkeää, että Kela saa tiedon tuen määrään ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista. Näin vältytään takaisinperinnältä.

Muutoksista pitää ilmoittaa aina Kelaan.

Kela perii liikaa maksetun tuen perheeltä

Jos yksityisen hoidon tukea on maksettu liikaa, Kela perii tuen takaisin aina perheeltä.

Palautetusta tuesta pitää pyytää kuitti

Jos työsopimussuhteinen hoitaja palauttaa liikaa maksetun tuen takaisin perheelle tai Kelaan, hänen tai perheen täytyy toimittaa Kelaan kuitti ja vapaamuotoinen selvitys liikamaksusta sähköpostilla osoitteeseen vekki@kela.fi. Kela korjaa takaisinperityn määrän tulorekisteriin. 

Ilmoitus tuen lakkauttamisesta

Kela lähettää varhaiskasvatuksen tuottajalle ilmoituksen, jos se lopettaa yksityisen hoidon tuen maksamisen perheelle.

Sivu päivitetty 11.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?