Kela alttad nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kela alttad nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz

Julkaistu 2.2.2022

Kela alttad vuõssaarǥ 7.2. nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz paʹldde. Nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie pueʹttiääiʹj äävai juõʹǩǩ arggpeeiʹv tueʹlespeeiʹvi. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõʹsse vuäitt še kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž.

Kela taʹrjjeeškuätt teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõl lââʹssen še nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõs ävvan vuõssaarǥ 7.2.2022. Teʹlfonkääzzkõs lij äävai täʹst ooudårra aarǥi čiâss 9–11. Teʹlfonkääzzkõõzz nââmar lij 020 634 4795. Ougglõskääzzkõõzz vuõigg liŋkk käunnai nuõrttsääʹmǩiõllsaž kela.fi-seeidast. Seeidain iʹlmmtet še vueiʹtlvaž čårstõõǥǥin kääzzkâʹsttemaaiʹjin.

Kela lij taʹrjjääm nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz še ääiʹjben. Kääzzkõõzz looppteš eeʹjj 2019 looppâst, ko nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjlaž mõõni nuuʹbb tuâjjuʹvddi kääzzkõʹsse. Tän mâŋŋa nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz leät jäʹrjstam tuʹlǩǩeem veäkka taarb mieʹldd.

Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz kääzzkâʹsttemäiʹǧǧ mottai

Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz kääzzkâʹsttemäiʹǧǧ še mottai 7.2.2022 vueʹljeeʹl. Kääzzkõs lij pueʹttiääiʹj äävai aarǥi čiâss 9–11. Teʹlfonkääzzkõõzz nââmar lij 020 634 2894. Ougglõskääzzkõõzz vuõigg liŋkk käunnai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kela.fi-seeidain. Seeidain iʹlmmtet še vueiʹtlvaž čårstõõǥǥin kääzzkâʹsttemaaiʹjin.

Vuäitak kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz neʹttpååʹštaddrõʹsse juʹn-a lääddas leʹbe säämas. Vuõlttâd õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž addrõʹsse saame@kela.fi. Mušttâl saaǥǥstad tuu nõõm da teʹlfon-nââmar di tõn, mõõn äʹšš kuâskk da koon ǩiõʹlle taarbšak kääzzkõõzz. Kela sääʹmǩiõl siltteei kääzzkâʹsttemäʹšštobddi lij õhttvuõđâst tuʹnne.

Aanarsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz vuäǯǯ taarb mieʹldd tuʹlǩǩeem veäkka. Kela jäʹrjstem tulkk lij tuʹnne õhttvuõđâst, da son suäpp äʹššummuž ääiʹjpooddâst.

Kela sääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz kääzzkâʹstte jälstempääiʹǩest huõlǩani pukid sääʹmǩiõllsaid, kook koʹlle Lääʹddjânnam sosiaalstaaʹne. Kela sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidain mušttlet tääʹrǩben Kela taʹrjjeem sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da Kela ouddõõzzin jeeʹres jieʹllempooddin.

Sääʹm äʹššneeʹǩǩest lij sääʹmǩiõll-läkka vuâđđõõvvi vuõiggâdvuõtt håiddad Kela-aaʹššees jiijjâs ǩiõʹlle.

Sivu päivitetty 17.3.2022