Geassitge Kela-áššiid gánneha dikšut neahta ja telefovnna bokte | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Geassitge Kela-áššiid gánneha dikšut neahta ja telefovnna bokte

Julkaistu 25.5.2022

Geassitge Kela-áššiid gánneha dikšut OmaKelas dahje riŋgemiin telefonbálvalussii. Máŋggain Kela bálvalanbáikkiin rabasáiggit rivdet geassái, ja ođđa rabasáiggiide sirdásuvvo 30.5.2022 rájes.

Sáhtát dikšut eanaš oasi Kela-áššiin neahta bokte: ohcat ovdduid, dárkkistit mearrádusa, geahččat goas ovdu máksojuvvo, doaimmahit čuvvosiid ja sáddet Kelai iežat ášši. Kela neahttasiidduin chattirobohtta rávve áššiin, mat laktásit áigáiboahtindoarjagii, almmolaš ássandoarjagii, stuđeanttaid doarjagiidda ja bearašovdduide. Kela bálvala áššehasaid maiddái Facebookis ja Instagramis.

Juos iežas áššái ii gávdno vástádus neahtas, sáhtát riŋget Kela telefonbálvalussii. Telefonbálvalus lea geassitge rabas vuossárggas bearjadahkii dmu 9–16. Telefovnnas sáhtát dikšut seamma persovnnalaš áššiid go bálvalanbáikkis. Bálvalannummirat leat sirrejuvvon eallindiliid mielde. Juos it gávnna heivvolaš nummira, sáhtát riŋget man beare nummirii.

Telefonbálvalussii sáhttá maiddái várret áiggi, dalle Kelas riŋgejuvvo áššehassii. Telefonáiggi sáhttá várret neahtas dahje riŋgemiin man beare bálvalannummirii.

Sámegielat bálvalusat geassit

Kela nuortalašgielat telefon- ja gáiddusbálvalus lea rabas árgan dmu 9–11 nummiris 020 634 4795 (gitta 4.–8.7.). Davvisámegielat ja anárašgielat bálvalusa oažžu tulkka bokte. Sámegielat áššehasat sáhttet guođđit oktavuođaváldinbivdaga šleađgapostii čujuhussii saame@kela.fi. Gávnnat lassidieđuid Kela sámegielat bálvalusain čujuhusas www.kela.fi/saame.

Bálvalanbáikkiid rabasáiggiin nuppástusat 30.5.2022 rájes.

Máŋggain Kela bálvalanbáikkiin rabasáiggit rivdet geasi áigái. Geasserabasáiggit bohtet fápmui 30.5.2022 rájes ja nohket maŋimustá 30.9.2022.

Stuorát gávpogiid guovddážiin doaibmi bálvalanbáikkit leat rabas dábálaš vuogi dahje measta normála vuogi mielde. Smávit bálvalanbáikkiid oasil nuppástusat leat eanet. Bálvalanbáikki rabasáiggiid gánneha dárkkistit kela.fis.

Mo divššun Kela-ášši, juos dat ii lihkosmuva neahta iige telefovnna bokte ja lagamus bálvalanbáiki lea gitta?

Máŋggain báikegottiin lea virgeoapmahaččaid oktasaš áššiiddikšunbáiki, gos rávvejuvvo almmolaš dásis Kela-áššiin. Kela-áššiin oažžu rávvema maiddái ovdamearkan Ohjaamoin, Lähitoriin ja bálvalanguovddážiin. Lassin máŋgga báikegottis lea Kela gáiddusbálvaleapmi, dehege dihtor, man bokte oaččut Kela áššedovdái govva- ja jietnaoktavuođa. Gáiddusbálvaleapmi vástida Kela iežas bálvalanbáikki bálvaleami. Gávnnat Virtu-báikkiid oktavuohtadieđuid ja rabasáiggiid bálvalanbáikki ozuin.

Sáhtát maiddái váldit oktavuođa ruoktogieldda sosiálabálvalusaide, lápmásiidbálvalusaide dahje dearvvasvuođafuolahussii, gos du sáhttet veahkehit ovdamearkan telefonáigge várremis. Go dutnje várrejuvvo telefonáigi, Kela áššedovdi riŋge dutnje sohppon áigge, iige riŋgen mávsse maidige.

Báberpoastta gánneha sáddet Kelai čujuhussii Kela, PL 10, 00056 Kela.

Bálvalansajiid rabasáiggit 30.5.2022 rájes (suomagillii)

Sivu päivitetty 1.12.2022