Anpassningsträning för vuxna med reumatism | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med reumatism

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år och nyligen har diagnostiserats med ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ryggradsreumatism (ankyloserande spondylit), psoriasisartrit eller någon annan inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • behandlingen av din sjukdom redan har inletts inom den specialiserade sjukvården och ditt sjukdomstillstånd är under kontroll och tillåter att du deltar i kursen
 • du behöver multiprofessionell rehabilitering och du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler och delta i rehabiliteringen utan ständig assistans.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”reumatiska sjukdom”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • personer med ledgångsreumatism
 • personer med ryggradsreumatism
 • personer med psoriasisartrit
 • unga vuxna i åldern 18–39 år med ledgångsreumatism, ryggradsreumatism eller någon annan inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 7 dygn och genomförs i två perioder (4 dygn + 3 dygn). Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i reumatologi
 • två fysioterapeuter eller en fysioterapeut och en företagsfysioterapeut
 • en psykolog
 • en socialarbetare, socionom eller rehabiliteringsledare.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023