Rehabiliteringskurs för vuxna med reumatism | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurs för vuxna med reumatism

Rehabiliteringskursen lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år och har diagnostiserats med ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ryggradsreumatism (ankyloserande spondylit), psoriasisartrit eller någon annan inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • du behöver multiprofessionell rehabilitering och du inte längre befinner dig i initialfasen av behandlingen av din sjukdom eller ditt tillstånd annars är stabilt
 • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler och delta i rehabiliteringen utan ständig assistans.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”reumatiska sjukdom”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • vuxna i arbetslivet som har ledgångsreumatism
 • vuxna i arbetslivet som har ryggradsreumatism
 • vuxna som har psoriasisartrit
 • unga vuxna i åldern 18–39 år som har ledgångsreumatism, ryggradsreumatism eller någon annan inflammatorisk reumatisk sjukdom.
 • vuxna som står utanför arbetslivet och som har ledgångsreumatism, ryggradsreumatism eller någon annan inflammatorisk ledsjukdom.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i tre perioder på 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i reumatologi
 • två fysioterapeuter eller en fysioterapeut och en företagsfysioterapeut
 • en psykolog
 • en sjukskötare eller hälsovårdare.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023