Kurser för personer med reumatism eller psoriasisartrit | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med reumatism eller psoriasisartrit

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för vuxna med reumatiska sjukdomar och familjekurser för barn och unga med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs för vuxna med reumatism får du stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

På en rehabiliteringskurs för vuxna med reumatism får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

På en familjekurs för barn och unga med inflammatoriska reumatiska sjukdomar får barnet och familjen stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får familjen också information om barnets sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort. 

Senast ändrad 7.3.2023