Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom - Arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation. Du kan också göra ansökan på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf).
  2. Meddela arbetstagarens inkomstbortfall för den tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från arbetet. Inkomstbortfallet är det lönebelopp som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade varit tvungen att vara borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom. Ange också det lönebelopp som betalats för frånvarotiden. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet.
  3. FPA behöver ett beslut av den ansvariga smittskyddsläkaren där arbetstagaren förordnas att stanna hemma från arbetet eller hållas i karantän eller isolerad. Kom på arbetsplatsen överens om vem som skickar handlingarna till FPA, arbetstagaren eller arbetsgivaren.
  4. Skicka bilagorna och en eventuell ansökan på papper till FPA per post. Arbetsgivaren kan inte lämna in bilagor i e-tjänsten.

Det är inte möjligt att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom via inkomstregistret. Arbetsgivaren kan skicka bilagor via säker e-post

Beslut

FPA skickar arbetstagaren ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslutet skickas också till en sådan arbetsgivare som meddelat att arbetstagaren har fått lön för den tid som beslutet gäller. Då syns besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg.

Läs mer    

Senast ändrad 1.7.2023