Företagshälsovård ersättningens belopp | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ersättningens belopp

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser:

 • Ersättningsklass I omfattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller arbetshälsa.
 • Ersättningsklass II omfattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver den förebyggande företagshälsovården.

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. När kostnader för företagshälsovård ersätts kan godtagbara kostnader beaktas högst till ett kalkylerat maximibelopp. Ersättning för företagshälsovård kan inte betalas för kostnader som överstiger maximibeloppet.

Maximibeloppen för ersättningar för företagshälsovård

FPA fastställer årligen i efterhand de kalkylerade maximibeloppen för kostnaderna så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen. För den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar fastställs ett sammanlagt kalkylerat maximibelopp för kostnaderna i ersättningsklasserna I och II. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Kostnader för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan ersättas, om maximibeloppet inte har uppnåtts efter att kostnaderna för ersättningsklass I har ersatts, dock med högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet.

En arbetsgivare ansöker om ersättning för kostnader för företagshälsovård retroaktivt, efter avslutad räkenskapsperiod. Därför är de senaste fastställda maximibeloppen från 2023. FPA tillämpar dem då ansökningar om ersättning för 2023 avgörs.

De kalkylerade maximibeloppen år 2023

Det sammanlagda maximibeloppet för kostnader 470,50 e (EK I + EK II). Ersättningsklass I = förebyggande företagshälsovård och Ersättningsklass II = sjukvård.

  Maximibelopp per arbetstagare
ErsättningsklassKostnadsbelopp (e/år)Ersättningens belopp (e/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 470,500 - 282,30

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet

0 - 188,200 - 94,10

 

Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)
ErsättningsklassKostnadsbelopp (e/år)Ersättningens belopp (e/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 4 705,000 - 2 823,00

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet
0 - 1 882,000 - 941,00

I vissa fall kan kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av en arbetsgivare vara ovanligt höga.

Ersättningsbeloppet höjs om

 • antalet arbetstagare på arbetsgivarens olika verksamhetsställen sammanlagt är högst 9
 • en arbetsgivare med egen eller gemensam företagshälsovårdscentral har ovanligt höga kostnader. Kostnaderna kan bero på anskaffning av undersöknings- och vårdutrustning, kontorsutrustning, inventarier eller datasystem för företagshälsovården.

Exempelberäkningar

(se Tabell De kalkylerade maximibeloppen år 2023)

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård samt för sjukvård i anslutning till företagshälsovården som den ordnar för sina 20 anställda. Samtliga kostnader (10 000 euro) som arbetsgivaren meddelat betraktas som godtagbara kostnader vid handläggningen.

Hur beräknas ersättningen?

 1. Det disponibla maximibeloppet (EK I + EK II) beräknas genom att multiplicera antalet arbetstagare med det sammanlagda maximibeloppet per arbetstagare: 20 x 470,50 euro = 9 410,00 euro*
 2. Ersättningsprocenten (60 %) multipliceras med kostnaderna i ersättningsklass I.
 3. Ersättningsprocenten (50 %) multipliceras med det som blir över av maximibeloppet för ersättningsklass II. Om kostnaderna i ersättningsklass II är mindre än det som är kvar av maximibeloppet multipliceras kostnaderna med ersättningsprocenten. Det bör också observeras att man för ersättningsklass II kan använda högst 40 % av maximibeloppet: 0,4 x 9 410,00 euro = 3 764,00 euro**

Obs! Det är alltid kostnaderna och inte ersättningsbeloppen som används i beräkningarna.

Exempel 1. Mycket förebyggande verksamhet, lite sjukvård
ErsättningsklassKostnader (e/år)Ersättning (e/år)Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 %7 0004 2000,6 x 7 000
EK II – ersättning 50 %3 0001 2050,5 x (9 410* - 7 000)
Sammanlagt10 0005 405-

 

Exempel 2. Lite förebyggande verksamhet, mycket sjukvård
ErsättningsklassKostnader (e/år)Ersättning (e/år)Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 %3 0001 8000,6 x 3 000
EK II – ersättning 50 %7 0001 8820,5 x 3 764**
Sammanlagt10 0003 682-

 

Exempel 3. Lika mycket förebyggande verksamhet som sjukvård
ErsättningsklassKostnader (e/år)Ersättning (e/år)Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 %5 0003 0000,6 x 5 000
EK II – ersättning 50 %5 0001 8820,5 x 3 764**
Sammanlagt10 0004 882-

 

Exempel 4. Mycket förebyggande verksamhet, överskrider det sammanlagda maximibeloppet
ErsättningsklassKostnader (e/år)Ersättning (e/år)Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 %9 5005 6460,6 x 9 410*
EK II – ersättning 50 %5000-
Sammanlagt10 0005 646-

 

Läs mer

Vad tycker du om sidan?