Andra hälso- och sjukvårdstjänster - Arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Andra hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds av arbetsgivaren utöver företagshälsovård

Utöver lagstadgade och frivilliga företagshälsovårdstjänster kan arbetsgivaren i form av personal- eller tilläggsförmåner erbjuda även andra hälso- och sjukvårdstjänster, såsom tandvård, och få sjukvårdsersättning för dem. En temporär ändring av sjukförsäkringslagen gör det möjligt att få sjukvårdsersättning också för coronavaccinationer som ges personalen fram till 30.6.2023.

FPA ersätter dessa kostnader från sjukvårdsförsäkringen. Kostnaderna ersätts alltså inte som företagshälsovård, även om tjänsterna i fråga har getts av samma serviceproducent som tillhandahåller företagshälsovården.

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får information om de tjänster som erbjuds.

För vilka kostnader betalas sjukvårdsersättning?

FPA kan betala sjukvårdsersättning för läkararvoden, läkarutlåtanden och för sådana åtgärder som utförts av läkare, vilka inte ingår i avtalet om företagshälsovård.

Sjukvårdsersättning betalas inte för exempelvis

  • behandlingar som getts eller ordinerats av den offentliga hälso- och sjukvården
  • förebyggande sjukvård (förutom tandvård)
  • kostnaderna för vårdutrustning eller hjälpmedel
  • vård till följd av trafikskada, olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom (ersättning söks hos försäkringsbolaget).

Läs mer om begränsningar i fråga om sjukvårdsersättningar (Samarbetspartner).

Gör så här i ärenden som gäller sjukvårdsersättning

För hälso- och sjukvårdstjänster som inte ingår i företagshälsovården betalar FPA sjukvårdsersättning till den som betalar serviceproducenten för tjänsten.

  • En arbetstagare som själv betalar för tjänsten får sjukvårdsersättning från FPA direkt vid kassan. Arbetstagaren kan söka ersättning för självriskandelen hos sin arbetsgivare, om detta ingår i tilläggsförmånerna som arbetsgivaren betalar.
  • Om arbetstagaren betalar för hälso- och sjukvårdstjänsten med en hälsoförmån som beviljats av arbetsgivaren, till exempel Epassi, Smartum, Edenred, får arbetstagaren sjukvårdsersättning från FPA direkt vid kassan.
  • En arbetsgivare som betalar kostnaderna direkt till serviceproducenten ska söka sjukvårdsersättning genom redovisningsförfarande med blankett SV 131r (pdf). För att få ersättningen behöver arbetsgivaren dessutom en specificerad fullmakt av arbetstagaren, till exempel på blankett Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf).

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023

Vad tycker du om sidan?