Kiila-kurser för arbetstagare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Kiila-rehabilitering för arbetstagare

FPA ordnar Kiila-rehabilitering för personer som är i ett anställningsförhållande eller företagare.

Syftet med Kiila-rehabiliteringen är att den ska främja arbetsförmågan och hjälpa deltagarna att orka fortsätta i arbetslivet. Rehabiliteringen är avsedd för personer vars arbetsförmåga har försämrats väsentligt på grund av en sjukdom eller vars sjukdom under de närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna. Läs mer om Kiila-rehabiliteringen under Privatpersoner.

Arbetsgivare kan ansöka om Kiila-kurs för sina arbetstagare, och fackföreningar och fackförbund kan ansöka för sina medlemmar. Arbetsgivaren och företagshälsovården deltar i planeringen och genomförandet av rehabiliteringen tillsammans med producenten av rehabiliteringstjänsten. I rehabiliteringsprocessen deltar därför inte bara arbetstagaren som får rehabilitering, utan också personens chef och en företrädare för företagshälsovården. Arbetsgivaren har ansvar för att de förändringar som man kommit överens om vid rehabiliteringen verkligen genomförs på arbetsplatsen, exempelvis så att man ändrar på arbetets innehåll och arbetsförhållandena.

Man kan ansöka om Kiila-kurser året om. Rehabiliteringen ordnas för minst fem deltagare.

Ansök så här

  1. Välj en lämplig Kiila-kurs i listan. Välj också en lämplig serviceproducent för genomförande av kursen. Skicka ansökan.
  2. När du får ett beslut på ansökan skickas det till dig per e-post. E-postmeddelandet skickas också till serviceproducenten och FPA. Serviceproducenten tar kontakt med dig så att ni kan komma överens om närmare innehåll i kursen och om en tidtabell för den. 
  3. Serviceproducenten publicerar kursen i FPA:s tjänst för sökning av rehabiliteringskurser. Kursen hittas med sökordet ”Kiila”.
  4. Berätta för dina arbetstagare att de kan ansöka om att få delta i kursen. Meddela dem kursens nummer. 

    Arbetstagaren behöver för sin egen ansökan följande handlingar som ska fyllas i och undertecknas:

I stället för att ordna en Kiila-kurs på arbetsplatsen kan arbetsgivare, fackförbund och fackföreningar uppmana arbetstagare att ansöka om lämplig rehabilitering i form av individuell Kiila-rehabilitering. Vid den individuella rehabiliteringen sammanför serviceproducenten enskilda klienter till en grupp. En grupp kan bestå av klienter som representerar olika yrkesområden. Närmare information om innehållet i individuell rehabilitering finns på serviceproducenternas egna webbplatser.

Kontaktuppgifter

FPA, Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Gruppen för rehabiliteringstjänster
PB 78
00381 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11

Leena Penttinen
tfn: 020 634 32 05
leena.penttinen@fpa.fi

Senast ändrad 2.5.2024