Rehabiliteringsalternativ | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringsalternativ för arbetstagare

FPA ordnar rehabilitering som stöder arbetsförmågan hos personer i arbetslivet.

 1. Kiila-rehabilitering är avsedd för personer vars arbetsförmåga har försämrats väsentligt på grund av en sjukdom som medför eller som under de närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna. 
 2. Kurser för olika sjukdomsgrupper, såsom
  • Tules-kurser för personer med en sjukdom i rörelseorganen som orsakar symtom i nacke, skuldror, rygg eller de nedre extremiteterna 
  • Oras-kurser för personer med psykiska symtom och utmattningssymtom som äventyrar deras arbetsförmåga
  • Silmu-kurser för personer som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom
  • Verso-kurser för personer med långvariga psykiska störningar som har diagnostiserats med schizofreni eller någon annan psykossjukdom, svår eller psykotisk depression, tvångssyndrom eller ett ångestsyndrom som avsevärt försämrar funktionsförmågan.
 3. Ett läroavtal kan ingå i utbildning som beviljats som rehabilitering
 4. Rehabiliterande psykoterapi erbjuder hjälp för personer som diagnostiserats med en psykisk störning.
 5. Min egen väg -rehabilitering är en rehabiliteringstjänst avsedd för personer i åldern 16–29 år som har autismspektrumtillstånd eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.
 6. Neuropsykologisk rehabilitering kan beviljas till exempel en person som har haft en stroke, en hjärnskada eller en sjukdom som skadar det centrala nervsystemet.

Utöver rehabilitering kan FPA också stödja en person att stanna kvar i arbetet genom att anskaffa hjälpmedel som personen behöver i sitt arbete på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Rehabiliteringspenning kan betalas för tiden med rehabilitering

En arbetstagare kan få rehabiliteringspenning för tiden med rehabilitering. Läs mer om villkoren för utbetalning av rehabiliteringspenning (Privatpersoner)

Rehabiliteringspenningen kan betalas till arbetsgivaren om denna betalar lön under rehabiliteringstiden.

FPA kan också bevilja rehabiliteringspenning för sådan rehabilitering som ordnas av företagshälsovården eller välfärdsområdet.

Läs mer

Senast ändrad 20.2.2024

Vad tycker du om sidan?